Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

ZODR / Kontakt      
 
KONTAKT

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Choszcznie


ul. Jagiełły 17c/6
73-200 Choszczno


Tel./fax: 95/ 765 27 93, 513 164 889

e-mail: choszczno.pzdr@zodr.pl


p.o. kierownika: Adriana Czarnik-Półtorak
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Obszar działania - gminy: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, ReczDORADCY

Imię i nazwisko Uprawnienia
Adriana Czarnik-Półtorak doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy
Paweł Wolniak doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy
Alicja Wołoszyn doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy
Monika Orzeszko doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy
Artur Nowak doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy


Gmina Miejsce dyżuru
adres, telefon
Dzień tygodnia Imię
i nazwisko
doradcy
Godziny
Choszczno PZDR w Choszcznie,
ul. Jagiełły 17c/6,
73-200 Choszczno,
tel. 95/ 765 27 93
poniedziałek-piątek Artur Nowak 7.30-15.30
Krzęcin UG w Krzęcinie,
ul. Tylna 7,
73-231 Krzęcin,
tel. 513 164 889
Zawieszone do 15.07.2022,
Kontakt w PZDR
Paweł Wolniak 7.30-15.30
Recz UM w Reczu,
ul. Ratuszowa 17,
73-210 Recz,
tel. 513 164 889
Zawieszone do 15.07.2022,
Kontakt w PZDR
Artur Nowak 7.30-15.30
Pełczyce UM w Pełczycach,
ul. Rynek Bursztynowy 2,
73-260 Pełczyce,
tel. 513 164 889
czwartek Paweł Wolniak 9.00-13.00
Drawno UM w Drawnie,
ul. Kościelna 3,
73-220 Drawno,
tel. 513 164 889
Zawieszone do 15.07.2022,
Kontakt w PZDR
Adrianna Czarnik-Półtorak 7.30-15.30
Bierzwnik UG w Bierzwniku,
ul. Kopernika 2,
73-240 Bierzwnik,
tel. 665 777 807
Zawieszone do 15.07.2022,
Kontakt w PZDR
Adrianna Czarnik-Półtorak 7.30-15.30

   

O ZODR
Mapka dojazdowaDyrekcja ZODR

Inspektor Ochrony Danych

Oddział w Koszalinie
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Dział Księgowości
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Teleinformatyki
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Stanowisko ds. Kontroli
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Sprawdź też nasze:
Pokoje hotelowe


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR