Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

ZODR / Kontakt      
 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą w Golczewie.

ul. Niepodległosci 23
72-410 Golczewo


tel./fax. 91 382 34 98
tel. kom +48 513161413
e-mail:
kamien.pzdr@zodr.pl


p.o. kierownika
ADRIANNA TOMCZYKPOWIAT KAMIEŃSKI

LP MIEJSCE DYŻURU IMIĘ I NAZWISKO DORADCY DZIEŃ GODZINY
1. UM WOLIN (91) 3220800 ADRIANNA TOMCZYK,
doradca rolnośrodowiskowy
PT. 8.15-14.00
2. UM ŚWINOUJŚCIE (91) 3217926 ADRIANNA TOMCZYK,
doradca rolnośrodowiskowy
OST.PT.M-CA 8.15-14.00
3. Punkt konsultacyjny w Kamieniu Pomorskim
Szkoła Podstawowa nr 1
wejście od ul. Wąskiej
BEATA ŁUKASZEWSKA-NOWICKA ŚR. 8.15-15.00
4. UM DZIWNÓW gmina nierolnicza
5. UMiG MIĘDZYZDROJE gmina nierolnicza
6. PZDR W KAMIENIU POM.
z siedzibą w Golczewie
(91) 3823498
ALEKSANDRA TESARSKA PON.
WT.
ŚR.
CZW.
PT.
8.15-12.00
8.15-16.15
8.15-16.15
8.15-12.00
8.15-14.00
7. PZDR W KAMIENIU POM.
z siedzibą w Golczewie
(91) 3823498
MAŁGORZATA PAŁKA PON.
WT.
ŚR.
PT.
8.15-16.15
8.15-13.00
8.15-16.15
8.15-16.15
8. PZDR W KAMIENIU POM.
z siedzibą w Golczewie
(91) 3823498
ADRIANNA TOMCZYK,
doradca rolnośrodowiskowy
PON.
WT.
ŚR.
CZW.
8.15-12.00
8.15-12.00
8.15-12.00
8.15-16.15
9. PZDR W KAMIENIU POM.
z siedzibą w Golczewie
(91) 3823498
BEATA ŁUKASZEWSKA-NOWICKA PON.
WT.
CZW.
PT.
8.15-16.15
8.15-12.00
8.15-14.00
8.15-14.00
10. UG ŚWIERZNO (91) 3832695 MAŁGORZATA PAŁKA CZW. 8.15-14.00

   

O ZODR
Mapka dojazdowaDyrekcja ZODR

Inspektor Ochrony Danych

Oddział w Koszalinie
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Dział Księgowości
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Teleinformatyki
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Stanowisko ds. Kontroli
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Sprawdź też nasze:
Pokoje hotelowe


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR