Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

ZODR / Kontakt      
 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kołobrzegu

ul. 6 Dywizji Piechoty 60
78 - 100 Kołobrzeg


tel./fax. 94 352 40 30
tel. kom. +48 513161526
e-mail: kolobrzeg.pzdr@zodr.pl


p.o. kierownika
Anna Borcz


POWIAT KOŁOBRZESKI

LP MIEJSCE DYŻURU IMIĘ I NAZWISKO DORADCY DZIEŃ GODZINY
1. UG RYMAŃ (94) 3583127 ul. Szkolna7
MICHAŁ CZERNIAWSKI
ŚRODA
8.00-13.00
2. UG DYGOWO (94) 3584194 DORADCA ŚRODA
8.00-13.00
3. UG USTRONIE MORSKIE (94) 3514187 DORADCA ŚRODA 9.00-13.00
4. UG SIEMYŚL (94) 3588017 ANNA KUBICKA, doradca rolnośrodowiskowy CZWARTEK
8.00-13.00
5. UM GOŚCINO (94) 3512503 OLGA NOWACZYK, doradca rolnośrodowiskowy CZWARTEK 8.00-13.00
6. PZDR W KOŁOBRZEGU (94) 3524030 ANNA BORCZ, doradca rolnośrodowiskowy ŚRODA 7.30-13.00
7. PZDR W KOŁOBRZEGU pozostali doradcy na zmianę PON.,WT.,
CZW., PIĄTEK
7.30-15.30
7.30-15.30

   

O ZODR
Mapka dojazdowaDyrekcja ZODR

Inspektor Ochrony Danych

Oddział w Koszalinie
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Dział Księgowości
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Teleinformatyki
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Stanowisko ds. Kontroli
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Sprawdź też nasze:
Pokoje hotelowe


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR