Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

ZODR / Kontakt      
 
KONTAKT

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Koszalinie


ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin


Tel./fax: 94/ 342 79 29, 513 164 897

e-mail: koszalin.pzdr@zodr.pl


Kierownik: Bogumiła Ruszczyńska
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Obszar działania - gminy: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Mielno, Manowo, Polanów, Sianów, Świeszyno, miasto KoszalinDORADCY

Imię i nazwisko Uprawnienia
Bogumiła Ruszczyńska doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy
Barbara Podolak doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy
Zbigniew Trojanowski doradca rolniczy
Marta Nowak doradca rolniczy
Patryk Hara doradca


Gmina Miejsce dyżuru
adres, telefon
Dzień tygodnia Imię
i nazwisko
doradcy
Godziny
Koszalin PZDR w Koszalinie,
ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin,
tel. 94/ 342 79 28
wtorek Bogumiła Ruszczyńska 7.30-12.00
Biesiekierz UG w Biesiekierzu,
76-039 Biesiekierz 103,
tel. 511 691 358
poniedziałek Bogumiła Ruszczyńska 8.00-12.00
Świeszyno UG w Świeszynie,
ul. Wolności 4,
76-010 Polanów,
tel. 94/ 318 83 51
poniedziałek Marta Nowak 8.00-14.00
Bedzino UG w Będzinie,
76-037 Będzino 19,
tel. 94/ 316 25 51
wtorek Patryk Hara 7.00-13.00
Sianów Sianowski Inkubator Organizacji Pozarządowych,
ul. Armii Polskiej 23,
76-004 Sianów,
tel. 513 161 526
czwartek Marta Nowak 8.00-14.00
Bobolice UM w Bobolicach,
ul. Ratuszowa 1,
76-020 Bobolice,
tel. 94/ 345 84 32
piątek Zbigniew Trojanowski 8.00-13.00
Mielno UM w Mielnie,
ul. B. Chrobrego 10,
76-034 Mielno,
tel. 94/ 345 98 35
piątek Patryk Hara 8.00-13.00
Manowo UG w Manowie,
ul. Szkolna 2,
76-015 Manowo,
tel. 94/ 318 32 20
wtorek Zbigniew Trojanowski 8.00-13.00

   

O ZODR
Mapka dojazdowaDyrekcja ZODR

Inspektor Ochrony Danych

Oddział w Koszalinie
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Dział Księgowości
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Teleinformatyki
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Stanowisko ds. Kontroli
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Sprawdź też nasze:
Pokoje hotelowe


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR