Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

ZODR / Kontakt      
 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pyrzycach

ul. Kościuszki 26
74 - 200 Pyrzyce


tel./fax. 91 570 48 75
tel. kom. +48 513161508
e-mail: pyrzyce.pzdr@zodr.pl


Kierownik
Ireneusz Gajewski


POWIAT PYRZYCKI

LP MIEJSCE DYŻURU IMIĘ I NAZWISKO DORADCY DZIEŃ GODZINY
1. UG WARNICE (91) 5612890 IRENEUSZ GAJEWSKI CZWARTEK 9.00-12.00
2. UG PRZELEWICE (91) 5643392 DORADCA ŚRODA 9.00-12.00
3. UG KOZIELICE (91) 5630377 KURZYDLAK KATARZYNA WTOREK 9.00-12.00
4. UG BIELICE (91) 5644235 KRZYSZTOFA SARZAŁA ŚRODA 9.00-12.00
5. UM LIPIANY (91) 5641049 JOANNA SUWIŃSKA PIĄTEK 9.00-12.00
6. PZDR W PYRZYCACH (91) 5704875 IRENEUSZ GAJEWSKI PONIEDZIAŁEK 7.30-15.30
7. PZDR W PYRZYCACH (91) 5704875 DORADCA WTOREK-ŚRODA 7.30-15.30
8. PZDR W PYRZYCACH (91) 5704875 JOANNA SUWIŃSKA CZWARTEK 7.30-15.30

   

O ZODR
Mapka dojazdowaDyrekcja ZODR

Inspektor Ochrony Danych

Oddział w Koszalinie
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Dział Księgowości
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Teleinformatyki
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Stanowisko ds. Kontroli
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Sprawdź też nasze:
Pokoje hotelowe


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR