Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

ZODR / Kontakt      
 
KONTAKT

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Stargardzie zs. w Barzkowicach


Barzkowice 2
73-134 Barzkowice


Tel./fax: 91/ 573 46 03, 513 161 509

e-mail: stargard.pzdr@zodr.pl


Kierownik: Bogdan Jaroszek
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Obszar działania – gminy: Stargard, miasto Stargard, Kobylanka, Dolice, Suchań, Stara Dąbrowa, Marianowo, Dobrzany, Chociwel, IńskoDORADCY

Imię i nazwisko Uprawnienia
Bogdan Jaroszek doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy, e-wniosek
Alina Misztela e-wniosek
Izabela Tulik-Chojęta doradca rolniczy , e-wniosek , dobrostan
Katarzyna Kubinka e-wniosek
Agata Kardasiewicz doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy, e-wniosek


Gmina Miejsce dyżuru
adres, telefon
Dzień tygodnia Imię
i nazwisko
doradcy
Godziny
Stargard
m. Stargard
PZDR w Stargardzie zs. w Barzkowicach,
73-134 Barzkowice 2,
tel. 91/ 573 46 03
poniedziałek
-piątek
doradcy według potrzeb 7.30-15.30
Kobylanka UG w Kobylance,
ul. Szkolna 12,
73-108 Kobylanka,
tel. 91/ 561 03 10
poniedziałek Katarzyna Kubinka 8.00-13.00
Chociwel OSP w Chociwlu,
ul. Zwycięzców 1,
73-120 Chociwel,
tel. 511 691 035
czwartek Bogan Jaroszek 8.00-12.00
Dolice UG w Dolicach,
ul. Ogrodowa 16,
73-115 Dolice,
tel. 91/ 564 01 29
środa Agata Kardasiewicz 8.00-13.00
Suchań GDK w Suchaniu,
ul. Kard. A. Hlonda 1,
73-132 Suchań,
tel. 91/ 577 59 89
piątek Izabela Tulik-Chojęta 8.00-13.00
Stara Dabrowa UG w Starej Dąbrowie,
Starga Dabrowa 20,
73-112 Stara Dąbrowa,
tel. 91/ 573 98 20
środa Alina Misztela 8.30-13.00
Marianowo UG w Marianowie,
ul. Mieszka I 1,
73-121 Marianowo,
tel. 513 161 509
piątek Alina Misztela 8.00-13.00
Dobrzany UG Dobrzany,
ul. Staszica 1,
73-130 Dobrzany,
tel. 91/ 5620 201
piątek Agata Kardasiewicz 8.00-13.00
Ińsko UG w Ińsku,
ul. Boh. Warszawy 38,
73-140 Ińsko,
tel. 511 691 035
wtorek Bogdan Jaroszek 8.00-13.00

   


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR