Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

ZODR / Kontakt      
 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku

ul. Witolda Pileckiego 8-9
78 - 400 Szczecinek


tel./fax. 94 374 00 54
tel. kom. +48 513161538
e-mail:
szczecinek.pzdr@zodr.pl


Kierownik
Kazimierz Płatek

POWIAT SZCZECINECKI

LP MIEJSCE DYŻURU IMIĘ I NAZWISKO DORADCY DZIEŃ GODZINY
1. URZĄD MIEJSKI BORNE SULINOWO Aleja Niepodległości 6
(94) 3734120
MIROSŁAW ONYSZKO, doradca rolnośrodowiskowy ŚRODA 7.30-15.30
2. Urząd Miejski BIAŁY BÓR ul. Słupska 10
(94) 3739032
GRAŻYNA NURKIEWICZ, doradca rolnośrodowiskowy CZWARTEK 7.30-15.30
3. Urząd Miejski BARWICE ul. Zwycięzców 22
(94) 3736309
ANDRZEJ GRABUSIŃSKI, doradca rolnośrodowiskowy PONIEDZIAŁEK 7.30-15.30
4. Urząd Gminy GRZMIĄCA ul. 1Maja 7
(94) 3736810
KAZIMIERZ PŁATEK, doradca rolnośrodowiskowy CZWARTEK
7.30-15.30
5. PZDR W SZCZECINKU
(94) 3740054
ANNA KIRKIEWICZ, doradca rolnośrodowiskowy CZWARTEK 7.30-15.30
6. PZDR W SZCZECINKU
(94) 3740054
RENATA KOWALCZYK WTOREK 7.30-15.30
7. PZDR W SZCZECINKU
(94) 3740054
pozostali doradcy na zmianę PONIEDZIAŁEK
ŚRODA, PIĄTEK
7.30-15.30

   

O ZODR
Mapka dojazdowaDyrekcja ZODR

Inspektor Ochrony Danych

Oddział w Koszalinie
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Dział Księgowości
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Teleinformatyki
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Stanowisko ds. Kontroli
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Sprawdź też nasze:
Pokoje hotelowe


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR