Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceWystawa Ogrodniczo-Pszczelarska      
 

WYSTAWA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA

Po raz kolejny Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizował Wiosenną Wystawę Ogrodniczo-Pszczelarską, która odbyła się w dniach 22-23 kwietnia. Wystawa odbyła się podczas zmiennej aury, jednak niewielki, niedzielny, deszczyk nie przeszkodził zwiedzającym uczestniczyć w przygotowanych przez nas atrakcjach. Podczas tej plenerowej imprezy mogli oni zapoznać się z ofertą roślin, drzew i krzewów owocowych, florystyki, sadzonek. Pszczelarze przedstawili bogatą ofertę miodów odmianowych. Wystawa to również promocja gospodarstw rolnych, produkujących żywność, oraz rękodzielników. Z myślą o osobach poszukujących pomysłu na życie, tworzących atrakcyjne rzeczy dla upiększania otoczenia, zorganizowano, jak co roku, wystawę rękodzielnictwa „Moja Pasja Rękodzieło”. Odwiedzające Wystawę dzieci mogły wziąć udział w przygotowanych na stoisku EKOstrefy Eko-zabawach: grach przyrodniczych, ekologicznym Kole Wiedzy, obejrzeć modele pokazowe, tablice edukacyjne, ułożyć puzzle czy rozwiązać zagadki. Z kolei stoisko doradcze ZODR zapraszało do zmierzenia się z zadaniem wydojenia „zdrowej krówki” i zdobyciem dyplomu mistrza. Była to zabawa nie tylko dla najmłodszych, gdyż każdy mógł spróbować swoich umiejętności. Kolejną rozrywką dla milusińskich była zabawy plastyczne „Rysowanki o tematyce rolniczej” oraz „Pszczółka zapyla kwiaty, ciężko pracuje, ludzi miodkiem obdarowuje”. Zabawy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a każdy maluch, który zechciał wziąć udział – otrzymał upominek. W tym roku, w związku z wieloma nowościami wprowadzonymi w Planie Strategicznym WPR 2023-2027, ZODR zorganizował w sobotę dwa szkolenia dla rolników. Pierwsze dotyczyło płatności bezpośrednich: ekoschematów i warunkowości. Spotkało się z dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział ponad 40 osób. Tematyka została przedstawiona gruntownie, w sposób przejrzysty, z uwypukleniem praktycznych aspektów związanych z tegorocznymi płatnościami. Uczestnicy zadawali wiele pytań, na które uzyskali w pełni wyczerpujące odpowiedzi, z zastrzeżeniem, że nadal czekamy na ostateczne rozporządzenia wykonawcze. Jedno z nich podpisano właśnie w przeddzień szkolenia. Z uwagi na złożony charakter ekoschematów i warunkowości zachęcono rolników do korzystania usług doradztwa rolniczego. Drugie szkolenie dotyczyło wsparcia krajowego na przezimowanie rodzin pszczelich. Wzięło w nim udział około 30 osób. Tu z kolei wyczerpująco omówiono zasady wsparcia na przezimowanie rodzin pszczelich z podkreśleniem zwiększonej kwoty pomocy w roku 2023, omówiono zmiany w sposobie wnioskowania o pomoc, następnie, szczegółowo, różne źródła finansowania w zakresie inwestycji pszczelarskich, dostępne dla pszczelarzy poprzez organizacje zrzeszające oraz te, które są możliwe do indywidualnego ubiegania się o pomoc bezpośrednio przez pszczelarzy. Ze strony uczestników padało wiele szczegółowych pytań, na które udzielali odpowiedzi bezpośrednio pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. W sobotnie popołudnie odbyło się również spotkanie, zorganizowane z inicjatywy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu naukowego „Modele sukcesji w polskim rolnictwie, analiza czynników, form i efektów przekazywania gospodarstw rolnych”. Celem projektu jest rozpoznanie przyczyn, sposobów i następstw transferów gospodarstw rolnych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Dyrekcja i pracownicy ZODR. Spotkanie miało charakter dyskusji na temat przemian wsi zachodniopomorskiej. W imieniu Dyrekcji oraz pracowników ZODR w Barzkowicach serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom, które współtworzyły razem z nami to wyjątkowe w naszym regionie wydarzenie plenerowe. Patronat honorowy nad Wiosenną Wystawą Ogrodniczo-Pszczelarską objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Zachodniopomorski, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Stargardzki, Wójt Gminy Stargard, Zachodniopomorska Izba Rolnicza, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie. Partner ekologiczny: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie. Patronat medialny: Polskie Radio Szczecin S.A., TVP S.A Oddział Szczecin, Głos Szczeciński, Portal Pszczelarski Z miłości do pszczół, Kurier Pszczelarski.pl. Sponsorzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Starosta Stargardzki, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.   

 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR