Konkurs zielarski „Zioła dla zdrowia”

Ruszył nabór zgłoszeń do udziału w dedykowanym KGW konkursie „Zioła dla zdrowia” promującym wiedzę z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa na obszarach wiejskich.

Cel Konkursu

  • Promowanie wiedzy z zakresu nowoczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa na obszarach wiejskich oraz kultywacja regionalnych tradycji związanych z uprawą i wykorzystaniem ziół do celów prozdrowotnych i leczniczych;
  • Promowanie i wspieranie kół gospodyń wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Kto może wziąć udział?

Udział w konkursie mogą wziąć KGW oraz stowarzyszenia skupiające osoby z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest m.in.:

  • promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji,
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej,
  • upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych

Uwaga! Uczestnicy Konkursu muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

Przedmiot konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  • I etap (wojewódzki) – uczestnicy konkursu, którzy zgłoszą swój udział w wyznaczonym powyżej terminie i spełnią formalne wymagania, przygotowują prace konkursowe zawierające opis działań związanych z promowaniem zielarstwa, metod uprawy, przetwórstwa wraz z opisem przydomowego ogródka (ze zdjęciami). Przygotowane prace konkursowe należy przesłać do Organizatora Konkursu do 20 lipca 2024 r.

DoII etapu Konkursu, z każdego województwa, zakwalifikują się uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione.

  • II etap (ogólnopolski) – 16 laureatów konkursu (po 1 z każdego województwa), którzy zakwalifikują się do II etapu, zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniu ogólnopolskim (Finale), podczas którego zaprezentują zioła i surowce zielarskie zebrane w zgłoszonym do Konkursu ogródku. Komisja Konkursowa oceni również treść i sposób prezentacji, a także wiedzę, którą koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia zdobyły podczas przygotowań do Konkursu.

Podczas Finału odbędzie się rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie wyników Konkursu. Termin i miejsce organizacji Finału Konkursu zostanie ogłoszone przez Organizatora w terminie do 31 sierpnia 2024 r.

Nagrody

  • Laureaci I etapu Konkursu otrzymają nagrody w wysokości:

I miejsce – 3 000 zł

II miejsce – 2 000 zł

III miejsce – 1 000 zł

  • Laureaci II etapu Konkursu otrzymają nagrody w wysokości:

I miejsce – 20 000 zł

II miejsce – 15 000 zł

III miejsce – 10 000 zł

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kgw@minrol.gov.pl w terminie do 31 stycznia 2024 r.

Organizatorem Konkursu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wsparciu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Regulamin konkursu dla kgw pn. Zioła dla zdrowia
Regulamin​_konkursu​_dla​_kgw​_pn​_Zioła​_dla​_zdrowia.pdf 0.26MB

Formularz zgłoszeniowy – Załącznik do Regulaminu Konkursu dla kół gospodyń wiejskich „Zioła dla zdrowia”
Formularz​_zgłoszeniowy​_-​_Załącznik​_do​_Regulaminu​_Konkursu​_dla​_kół​_gospodyń​_wiejskich​_’Zioła​_dla​_zdrowia’.docx 0.03MB