Nabór wniosków od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r.

Działanie 6. Wsparcie inwestycji rolników w zakresie rolnictwa 4.0.

Nowoczesne rolnictwo

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków o objęcie wsparciem, w tym warunki przyznawania wsparcia, sposób składania wniosków, opis procedury oceny przedsięwzięć, kryteria ich wyboru oraz kwestie związane z zawarciem umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu [Nabór wniosków NR A1.4.1.KPO_6/23/01].

https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-15-listopada—15-grudnia-2023-r