Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceZODR / Kontakt      
 

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Andrzej Kamiński - Kierownik, doradca rolnośrodowiskowy
tel. 91/479 40 38, e-mail: a.kaminski@zodr.pl
Szkody w rolnictwie, klęski żywiołowe, biznesplany, wnioski kredytowe, założenia do prowadzenia działalności rolniczej
PROW 2014-2020Dorota Buczek - główny specjalista tel. 91/479 40 37
Rachunkowość rolna Polski FADN, biznesplany, wnioski kredytowe, PROW 2014-2020, podatki w rolnictwie,założenia do prowadzenia działalności rolniczej


Ewa Wenc - główny specjalista tel. 91/479 40 20
Informacje rynkowe, kalkulacje, koniunktura w rolnictwie, założenia do prowadzenia działalności rolniczej


Joanna Fink - specjalista tel. 91/479 40 27
PROW 2014-2020, szkody w rolnictwie, założenia do prowadzenia działalności rolniczej


Marek Gardygajło - główny specjalista tel. 91/479 40 25
PROW 2014-2020, Informacje rynkowe, kalkulacje, biznesplany, wnioski kredytowe, podatki w rolnictwie
Strona Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym


   


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR