Wystawa

WYSTAWA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA

Po raz kolejny Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizował Wiosenną Wystawę Ogrodniczo-Pszczelarską, która odbyła się w dniach 22-23 kwietnia.
Wystawa odbyła się podczas zmiennej aury, jednak niewielki, niedzielny, deszczyk nie przeszkodził zwiedzającym uczestniczyć w przygotowanych przez nas atrakcjach. Podczas tej plenerowej imprezy mogli oni zapoznać się z ofertą roślin, drzew i krzewów owocowych, florystyki, sadzonek. Pszczelarze przedstawili bogatą ofertę miodów odmianowych. Wystawa to również promocja gospodarstw rolnych, produkujących żywność, oraz rękodzielników.

Z myślą o osobach poszukujących pomysłu na życie, tworzących atrakcyjne rzeczy dla upiększania otoczenia, zorganizowano, jak co roku, wystawę rękodzielnictwa „Moja Pasja Rękodzieło”. Odwiedzające Wystawę dzieci mogły wziąć udział w przygotowanych na stoisku EKOstrefy Eko-zabawach: grach przyrodniczych, ekologicznym Kole Wiedzy, obejrzeć modele pokazowe, tablice edukacyjne, ułożyć puzzle czy rozwiązać zagadki.

Z kolei stoisko doradcze ZODR zapraszało do zmierzenia się z zadaniem wydojenia „zdrowej krówki” i zdobyciem dyplomu mistrza.
Była to zabawa nie tylko dla najmłodszych, gdyż każdy mógł spróbować swoich umiejętności. Kolejną rozrywką dla milusińskich była zabawy plastyczne „Rysowanki o tematyce rolniczej” oraz „Pszczółka zapyla kwiaty, ciężko pracuje, ludzi miodkiem obdarowuje”.
Zabawy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a każdy maluch, który zechciał wziąć udział – otrzymał upominek.

W tym roku, w związku z wieloma nowościami wprowadzonymi w Planie Strategicznym WPR 2023-2027, ZODR zorganizował w sobotę dwa szkolenia dla rolników. Pierwsze dotyczyło płatności bezpośrednich: ekoschematów i warunkowości. Spotkało się z dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział ponad 40 osób. Tematyka została przedstawiona gruntownie, w sposób przejrzysty, z uwypukleniem praktycznych aspektów związanych z tegorocznymi płatnościami. Uczestnicy zadawali wiele pytań, na które uzyskali w pełni wyczerpujące odpowiedzi, z zastrzeżeniem, że nadal czekamy na ostateczne rozporządzenia wykonawcze. Jedno z nich podpisano właśnie w przeddzień szkolenia.

Z uwagi na złożony charakter ekoschematów i warunkowości zachęcono rolników do korzystania usług doradztwa rolniczego.
Drugie szkolenie dotyczyło wsparcia krajowego na przezimowanie rodzin pszczelich. Wzięło w nim udział około 30 osób.
Tu z kolei wyczerpująco omówiono zasady wsparcia na przezimowanie rodzin pszczelich z podkreśleniem zwiększonej kwoty pomocy w roku 2023, omówiono zmiany w sposobie wnioskowania o pomoc, następnie, szczegółowo, różne źródła finansowania w zakresie inwestycji pszczelarskich, dostępne dla pszczelarzy poprzez organizacje zrzeszające oraz te, które są możliwe do indywidualnego ubiegania się o pomoc bezpośrednio przez pszczelarzy.

Ze strony uczestników padało wiele szczegółowych pytań, na które udzielali odpowiedzi bezpośrednio pracownicy Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.
W sobotnie popołudnie odbyło się również spotkanie, zorganizowane z inicjatywy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
w ramach projektu naukowego „Modele sukcesji w polskim rolnictwie, analiza czynników, form i efektów przekazywania gospodarstw rolnych”.

Celem projektu jest rozpoznanie przyczyn, sposobów i następstw transferów gospodarstw rolnych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Dyrekcja i pracownicy ZODR.

Spotkanie miało charakter dyskusji na temat przemian wsi zachodniopomorskiej. W imieniu Dyrekcji oraz pracowników ZODR w Barzkowicach serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom, które współtworzyły razem z nami to wyjątkowe w naszym regionie wydarzenie plenerowe.

Patronat honorowy nad Wiosenną Wystawą Ogrodniczo-Pszczelarską objęli:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Zachodniopomorski, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Stargardzki, Wójt Gminy Stargard, Zachodniopomorska Izba Rolnicza, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie.

Partner ekologiczny:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.

Patronat medialny:
Polskie Radio Szczecin S.A., TVP S.A Oddział Szczecin, Głos Szczeciński, Portal Pszczelarski Z miłości do pszczół, Kurier Pszczelarski.pl.

Sponsorzy:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Starosta Stargardzki, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.

Scroll to Top
Skip to content