Klęski

Instrukcja składania wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym


Satelitarny system monitorowania suszy rolniczej

System monitorowania suszy IUNG

Szacowanie suszy – MRiRW

Szkody w rolnictwie susza zalaczniki 2023 – UW w Szczecinie


Zarządzenie NR 186/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód powstałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę.

Załączniki do Zarządzenia NR 186/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód powstałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę

Wniosek o oszacowanie szkód w moim gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w uprawach rolnych

Raport Gminnej Komisji z oszacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia suszy

Informacje dla Gminnych Komisji uruchamianych przez Przewodniczącego Komisji Wojewody Zachodniopomorskiego do szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę.

Susza 2023 Panel komisji – Instrukcja użytkownika

Instrukcja Zgłoś suszę rolniczą – Instrukcja użytkownika

Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dokumenty-stosowane-w-2024-r

Średnia roczna produkcja rolna użyta w aplikacji suszowej

Zgłoś szkodę rolniczą – Panel dla producenta rolnego

Panel komisji


Szacowanie pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Dokumenty stosowane w 2023 r.

Dostępne formy pomocy dla poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Opracowanie „Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich” Krzysztof Zamarlicki

Scroll to Top
Skip to content