Wydawnictwo

 „Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy” jest czasopismem specjalistycznym, przeznaczonym dla rolników, poruszającym tematykę od doradztwa technologicznego, ekonomicznego, poprzez ekologię i ogrodnictwo, po tematykę regionalną, dotyczącą wsi. Ukazuje się 10 razy w roku, w nakładzie 1200 egz., i jest w większości kolportowany przez terenowych doradców ZODR. Dostępny też jest w prenumeracie pocztowej.

Redaktor Naczelna:
Sylwia Lenard
tel. 91 479 40 59

Cennik reklam/ogłoszeń na łamach gazety (ceny brutto) w 2024 roku
Redakcja przyjmuje do druku ogłoszenia i reklamy o tematyce zgodnej z programem pisma

1. Reklama kolorowa 1 strona A4 (pierwsza emisja)1130,00 zł
    Reklama kolorowa 1 strona A4 (druga i kolejne emisje)910,00 zł

2. Reklama kolorowa 1/2 strony A4(pierwsza emisja)590,00 zł
    Reklama kolorowa 1/2 strony A4 (druga i kolejne emisje)480,00 zł
3. Reklamy mniejsze czarno-białe sprzedawane są w systemie modułów. Cena jednego modułu (1/16 strony – 45 x 62 mm)40,00 zł

4. Artykuł reklamowy czarno-biała strona A4 550,00 zł

Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie.

Przyjmowanie ogłoszeń i reklam

Treść reklamy wraz ze zleceniem, z podaniem NIP i innych danych, należy przesłać do 15. dnia w miesiącu poprzedzającym wydanie, na adres:

ZODR Barzkowice, 73-134 Barzkowice 2,
Redakcja ZMR, e-mail: sekretariat.barzkowice@zodr.pl
lub redakcja@zodr.pl fax (91) 561 37 91

Wymogi Techniczne:
Gotowe do druku reklamy mogą być dostarczone na standardowych nośnikach elektronicznych. Formaty zapisu: jpg, pdf, eps, tif. Pliki z programów: Corel Draw (v. 7-12), Adobe In Design CS 2, Adobe Photoshop CS 2. Do tych plików prosimy dołączyć użyte fonty. Dla ogłoszeń pełnostronicowych (format po obcięciu 210 x 297 mm) – margines na spad od 3 do 5 mm.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam

Warunki prenumeraty
w 2024 roku:
Prenumerata jest prowadzona na terenie działania Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – przez specjalistów Ośrodka – w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w Białogardzie, Choszcznie, Drawsku Pomorskim, Gryficach, Gryfinie zs. w Baniach, Kamieniu Pomorskim zs. Golczewie, Kołobrzegu, Koszalinie, Łobzie, Myśliborzu, Goleniowie zs. w Nowogardzie, Pyrzycach, Sławnie zs. w Darłowie, Stargardzie zs. w Barzkowicach, Szczecinku, Szczecinie, Świdwinie, Wałczu.

Cena pisma w 2024 r. – 3 zł/egz. Roczna cena prenumeraty 1 egzemplarza u doradcy PZDR wynosi 30 złotych, natomiast roczna cena prenumeraty pocztowej 1 egzemplarza wynosi 80 złotych. W cenę tę wliczone są koszty przesyłki. W razie prenumeraty większej ilości egzemplarzy prosimy o kontakt z redakcją. Zamówienie na prenumeratę prosimy przesłać na adres redakcji. Wpłaty na prenumeratę przyjmujemy na konto Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 10 1130 1176 0022 2146 6320 0005

Scroll to Top
Skip to content