Projekty w ZODR

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

Operacja pod nazwą „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu
i hodowli bydła ras mięsnych

„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych w zakresie produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka na cel paszowe”

Scroll to Top
Skip to content