Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
Aktualnosci  
 

NajnowszeNowsze 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Starsze Najstarsze

22.12.2016
Ruszają kredyty na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych

     Agencja podpisała aneks do umowy o współpracy z SGB Bank S.A., który umożliwia uruchomienie nowej linii kredytów preferencyjnych ZC.
czytaj dalej...
 
02.12.2016
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje....

     Każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
czytaj tabelę odszkodowań...
 
28.11.2016
Kolejne środki na pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

    100 mln zł trafi do rolników poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych.
czytaj więcej...
 
28.11.2016
Agencja wdraża nową linię kredytów preferencyjnych

    Nowa linia kredytów preferencyjnych (linia ZC).
czytaj więcej...
 
28.11.2016
"Akademia Sołtysa".

    Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza na cykl spotkań "Akademia Sołtysa".
czytaj więcej...
 
24.11.2016
Konferencja: Trendy w agrobiznesie - innowacje w rynkach rolnych.

    ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH zaprasza na konferencję do Dolic w dniu 25.11.2016 r., godz. 9:00.
czytaj więcej...
 
27.10.2016
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia....

    Projekty zmieniające zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochrony dla obszarów Natura 2000.
czytaj więcej...
 
21.10.2016
Ważna informacja dla grup producentów rolnych

    Wszystkie podmioty wpisane do rejestru grup producentów rolnych powinny złożyć wnisek o potwierdzenie warunków spełnienia uznania.
czytaj więcej...
 
20.10.2016
Dopłaty do materiału siewnego

    Z dniem 27 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1542).


czytaj więcej...
 
19.10.2016
Płatności bezpośrednie i ONW za 2016 rok

    Kurs euro na dzień 30 września 2016 r., wyniósł 4,3192 zł. Kurs ten jest podstawą do przeliczenia stawek dopłat wyrażonych w euro na złote oraz do naliczania płatności do gruntów rolnych za 2016 r. ARiMR rozpocznie wypłatę płatności obszarowych 1 grudnia 2016 r. Od dnia 17 października ARiMR rozpocznie wypłatę płatności ONW oraz wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Stawki płatności wynoszą:


czytaj więcej...
 

NajnowszeNowsze 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Starsze Najstarsze
 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2020 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR