Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


Aktualnosci  
 

Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Starsze Najstarsze

Dopłaty do materiału siewnego płyną na konta rolników
18.02.2021

Ponad 14,3 mln zł wypłaciła do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat do materiału siewnego za rok 2020. Dla sześćdziesięciu procent z 63 tys. rolników, którzy ubiegali się o te płatności, wydano już decyzje o przekazaniu środków.

czytaj więcej...

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia: projektu planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego (dawna nazwa: Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy w części zlokalizowanej w woj. zachodniopomorskim)
11.02.2021

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.), oraz § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. poz. 794), w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych” Nr RPZP.04.08.00-32-A006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

czytaj więcej...

Paszport dla bydła będzie tańszy
03.02.2021

Od 12 lutego 2021 roku zmieniają się opłaty za wydanie paszportu bydła. Wydanie paszportu dla bydła będzie tańsze niż dotychczas i wyniesie 1 złoty, wcześniej rolnik musiał zapłacić 1,33 zł. Do 2 zł wzrośnie natomiast opłata za wydanie duplikatu paszportu, wcześniej było to 1,33 zł. Opłata za doręczenie paszportu (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) przez Pocztę Polską wynosi 8,50 zł O zróżnicowanie cen paszportów i duplikatów paszportów dla bydła od dłuższego czasu postulowali posiadacze zwierząt. Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem w życie nowego rozporządzenia ministra rolnictwa w tej sprawie.

czytaj więcej...

Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW
26.01.2021

Niewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji. Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe Agencji będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.

czytaj więcej...

Dobre notowania ARiMR wśród rolników
21.01.2021

Jak wynika z badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020”, przeprowadzonego m.in. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prawie 86 proc. korzystających z usług Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ocenia jej działalność dobrze i bardzo dobrze.

czytaj więcej...

Zasady udzielania pożyczek na sfinansowanie spłat zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej
18.01.2021

W dniu 14 stycznia 2021 r. ARiMR udostępniła na stronie internetowej pod adresem https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa.html – „Pożyczka na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej” wzór formularza wniosku o udzielenie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. W związku z powyższym podmioty zainteresowane restrukturyzacją swoich zadłużonych gospodarstw rolnych mogą składać wnioski do właściwego miejscowo biura powiatowego ARiMR. Pożyczki na spłatę zadłużenia mogą być udzielane nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

czytaj więcej...

KGW rozliczają się z dotacji
07.01.2021

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji.

czytaj więcej...

250 mln zł dla gmin, w których działały PGR-y. Rusza nabór wniosków
05.01.2021

W najbliższy poniedziałek, 4 stycznia, ruszy nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w gminach, w których w przeszłości funkcjonowały PGR-y. Nabór potrwa do 12 lutego 2021 r. Do gmin trafią środki finansowe w wysokości 250 milionów zł. Dziś poinformowali o tym premier Mateusz Morawiecki i wiceminister Paweł Szefernaker.

czytaj więcej...

W styczniu finał dwóch naborów wniosków z PROW 2014-2020
05.01.2021

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać świadczenie usług dla rolnictwa, oraz rolnicy planujący inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed suszą powinni pamiętać, że w styczniu w ARiMR kończą się nabory wniosków o wsparcie finansowe dla tych przedsięwzięć.

czytaj więcej...

Ruszyły konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
04.01.2021

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.

czytaj więcej...


Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Starsze Najstarsze
 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR