Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Strona główna
Kontakt
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Wydawnictwo      
 
Redakcja "Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego"
tel. (091) 479 40 73, 479 40 43
e-mail: redakcja.barzkowice@home.pl


    "Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy" jest czasopismem specjalistycznym, przeznaczonym dla rolników, poruszającym tematykę od doradztwa technologicznego, ekonomicznego, poprzez ekologię i ogrodnictwo, po tematykę regionalną, dotyczącą wsi. Ukazuje się 10 razy w roku, w nakładzie ok. 2500 egz., i jest w większości kolportowany przez terenowych doradców ZODR. Dostępny też jest w prenumeracie pocztowej.
Cennik reklam/ogłoszeń na łamach gazety (ceny brutto) w 2019 roku
Redakcja przyjmuje do druku ogłoszenia i reklamy o tematyce zgodnej z programem pisma


1. Reklama kolorowa 1 strona A4 (pierwsza emisja)1130,00 zł
    Reklama kolorowa 1 strona A4 (druga i kolejne emisje)910,00 zł

2. Reklama kolorowa 1/2 strony A4(pierwsza emisja)590,00 zł
    Reklama kolorowa 1/2 strony A4 (druga i kolejne emisje)480,00 zł

3. Reklama czarno-biała 1 strona A4 (pierwsza emisja)590,00 zł
    Reklama czarno-biała 1 strona A4(druga i kolejne emisje)480,00 zł

4. Reklama czarno-biała 1/2 strony A4(pierwsza emisja)320,00 zł
    Reklama czarno-biała 1/2 strony A4(druga i kolejne emisje) 260,00 zł

5. Reklamy mniejsze czarno-białe sprzedawane są w systemie modułów. Cena jednego modułu (1/16 strony - 45 x 62 mm)40,00 zł

6. Artykuł reklamowy czarno-biała strona A4 500,00 zł
7. Wkładka (insert) 550,00 zł
Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie.

Przyjmowanie ogłoszeń i reklam
ZASADY OGÓLNE PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM DO "ZACHODNIOPOMORSKIEO MAGAZYNU ROLNICZEGO"

ZLECENIE DRUKU W ZACHODNIOPOMORSKIM MAGAZYNIE ROLNICZYM w 2019 r.

Treść reklamy wraz ze zleceniem, z podaniem NIP i innych danych, należy przesłać najpóźniej do 10. dnia w miesiącu poprzedzającym wydanie, np. do 10 stycznia reklamę do nr lutowego) na adres:

ZODR Barzkowice, 73-134 Barzkowice 2,
Redakcja ZMR, e-mail: redakcja.barzkowice@home.pl
lub barzkowice@home.pl fax (91) 561 37 91


Wymogi Techniczne:

Gotowe do druku reklamy mogą być dostarczone na standardowych nośnikach elektronicznych. Formaty zapisu: jpg, pdf, eps, tif. Pliki z programów: Corel Draw (v. 7-12), Adobe In Design CS 2, Adobe Photoshop CS 2. Do tych plików prosimy dołączyć użyte fonty. Dla ogłoszeń pełnostronicowych (format po obcięciu 210 x 297 mm) - margines na spad od 3 do 5 mm.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam


Warunki prenumeraty w 2019 roku:

Prenumerata jest prowadzona na terenie działania Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - przez specjalistów Ośrodka - w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w Białogardzie, Choszcznie, Drawsku Pomorskim, Gryficach, Gryfinie zs. w Baniach, Kamieniu Pomorskim zs. Golczewie, Kołobrzegu, Koszalinie, Łobzie, Myśliborzu, Goleniowie zs. w Nowogardzie, Pyrzycach, Sławnie zs. w Darłowie, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinku, Szczecinie, Świdwinie, Wałczu. Cena pisma w 2019 r. - 3 zł/egz. Roczna cena prenumeraty 1 egzemplarza u doradcy PZDR wynosi 30 złotych, natomiast roczna cena prenumeraty pocztowej 1 egzemplarza wynosi 80 złotych. W cenę tę wliczone są koszty przesyłki. W razie prenumeraty większej ilości egzemplarzy prosimy o kontakt z redakcją. Zamówienie na prenumeratę prosimy przesłać na adres redakcji. Wpłaty na prenumeratę przyjmujemy na konto Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 10 1130 1176 0022 2146 6320 0005   
Magazyn Rolniczy

Broszury


Redaktor Naczelna:
Sylwia Lenard
tel. 91 479 40 73
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl