Barzkowicki Ośrodek Edukacji

Ekologicznej

      Barzkowicki Ośrodek Edukacji Ekologicznej (BOEE) przy Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach prowadzi działalność edukacyjną w zakresie upowszechniania i popularyzacji wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

         Zajęcia realizujemy w oparciu o istniejące na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego obiekty edukacyjne – oczyszczalnia ścieków „Ogrody Odnowy”, Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny oraz ścieżka edukacyjna „W przyjaźni z pszczołami”. Za ich pośrednictwem chcemy zwrócić uwagę na odnawialne zasoby przyrody, znaczenie wykorzystania biosurowców w ochronie środowiska oraz na naturalne siły drzemiące w przyrodzie – jej naturalne środowisko do samooczyszczania. Cel ten chcemy zrealizować poprzez propagowanie metod, technologii naśladujących przyrodę, w której wszystkie procesy powiązane są ze sobą.

Obiekty

Dydaktyczne

tree, butterfly, globe-5725540.jpg

Konkurs Wiedzy Ekologicznej

Zasoby Przyrody

Scroll to Top
Skip to content