Fotowoltaika

Największym źródłem energii, która jest dostępna dla człowieka to energia promieniowania słonecznego. Pozyskanie tej energii nie jest trudne. Większym wyzwaniem jest jej zmagazynowanie i wykorzystanie we właściwym czasie. Promieniowanie słoneczne może być wykorzystywane w produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej.

W produkcji energii cieplnej wykorzystywane są kolektory słoneczne a do wytwarzania energii elektrycznej ogniwa fotowoltaiczne.

Celem fotowoltaiki jest pozyskiwanie i przetwarzanie energii słonecznej, tak aby przekształcić ją w prąd lub ciepło. Odbywa się to za sprawą zjawiska fotowoltaicznego, gdy pod wpływem promieniowania świetlnego w stałym ciele powstaje siła elektromotoryczna umożliwiająca przekształcenie energii z promieni słonecznych w energię elektryczną. Zjawisko fotowoltaiczne wykorzystuje ogniwa fotowoltaiczne. Łączy się je w moduły, które się składają na panel fotowoltaiczny. Panele te montuje się na dachu budynku lub używając konstrukcji wsporczej na gruncie.

Rys. Schemat instalacji fotowoltaicznej (źródło: https://energoklima.eu/blog/jak-dziala-fotowoltaika)

Instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwach rolnych może znacząco obniżyć rachunki za prąd. Dodatkowo inwestując w magazyny energii, gospodarstwo rolne staje się całkowicie niezależne od dostawców energii elektrycznej, co w dłuższym czasie generuje kolejne oszczędności. Cena za energię elektryczną, która jest e chwili obecnej trudna do przewidzenia to istotne ryzyko dla każdego rolnika, niezależnie od wielkości prowadzonego przez niego gospodarstwa.

Nawet częściowe uniezależnienie się rolnika od dostawców  energii elektrycznej może znacząco wpłynąć na opłacalność produkcji i poprawie warunków gospodarowania. Dodatkowo przemawia za tym fakt, że w gospodarstwach rolnych rośnie poziom automatyzacji produkcji i wykorzystania coraz większej liczby maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną.

Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga żadnych większych przeróbek w gospodarstwie. Dla rolników może to być inwestycja, która z roku na rok będzie się zwracać, wykorzystując dach lub trochę gruntu.

Więcej o wsparciu finansowym do instalacji fotowoltaicznych i innych produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym dostępne są na stronach internetowych:

Atrakcyjne dofinansowanie na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne na gospodarstwach rolnych na terenie województwa zachodniopomorskiego daje również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu Agroenergia. Szczegóły dotyczące możliwej do uzyskania dotacji oraz wymaganych dokumentów dostępne są pod adresem: https://wfos.szczecin.pl/programy/agroenergia.

Opracowano na podstawie:

  1. Ginalski Z., „Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych”, 2013
  2. https://www.ekoradcy.pl/blog/jak-dziala-panel-fotowoltaiczny
  3. https://mdotacje.pl/fotowoltaika-dla-gospodarstw-rolnych-2022/

Izabela Grzana

Scroll to Top
Skip to content