Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Sylwia Lenard – kierownik
tel. 91/479 40 73
e-mail: s.lenard@zodr.pl

Jowita Windak – główny specjalista
tel. 91/479 40 17
email: j.windak@zodr.pl
Organizacja szkoleń, sprawozdawczość

Jolanta Gapys – główny specjalista
tel. 91/479 40 43
email: j.gapys@zodr.pl
Wydawnictwa, materiały metodyczne, publikacje

Natalia Rakowiecka – główny specjalista
tel. 91/479 40 40
email: n.rakowiecka@zodr.pl
Organizacja szkoleń i innych form upowszechniania, współpraca w zakresie działalności szkoleniowej z zewnętrznymi zleceniodawcami

Karolina Sawczuk – starszy referent
tel. 91/479 40 40
email: k.sawczuk@zodr.pl
Wydawnictwa, materiały metodyczne, publikacje, organizacja szkoleń i innych form upowszechniania

Milena Worach – referent
tel. 91/479 40 41
email: m.worach@zodr.pl
Wydawnictwa, materiały metodyczne, publikacje

Beata Marczyńska – główny specjalista
tel. 91/479 40 41
email: b.marczynska@zodr.pl
Wydawnictwa, materiały metodyczne, publikacje

Scroll to Top
Skip to content