Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ewelina Gielmuda – kierownik
☎ tel. 91 479 40 59
✉ e-mail: row@zodr.pl

Karolina Kiewlicz – główny specjalista
☎ tel. 91/479 40 48
✉ e-mail: k.kiewlicz@zodr.pl
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, dziedzictwo kulinarne

Anna Grzybowska – starszy referent
☎ tel. 91/479 40 69
✉ e-mail: a.grzybowska@zodr.pl
Wiejskie gospodarstwo domowe, Agroturystyka
Koordynator eDWIN
☎ tel. 511 690 786

Ewelina Pawłowicz – główny specjalista
☎ tel. 91/479 40 29
✉ e-mail: e.pawlowicz@zodr.pl
Agroturystyka, zagrody edukacyjne

Weronika Rybij – specjalista
☎ tel. 91/479 40 48
✉ e-mail: w.rybij@zodr.pl
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, dziedzictwo kulinarne

Scroll to Top
Skip to content