Dział Technologii Produkcji Rolniczej

Dział Technologii Produkcji Rolniczej

Stanisław Zarzycki – kierownik
☎ tel. 91/479 40 44
✉ e-mail: s.zarzycki@zodr.pl
Technologia produkcji roślinnej

Izabela Świgoń – starszy specjalista
☎ tel. 91/479 40 62
✉ e-mail: i.swigon@zodr.pl
Technologia produkcji roślinnej, Dobre praktyki gospodarowania wodą w rolnictwie i obszarach wiejskich, koordynator LPW

Partycja Domaradzka – Referent
☎ tel. 91/479 40 13
✉ e-mail: p.tomczyk@zodr.pl
Technologia produkcji zwierzęcej, Szkody łowieckie

Lilianna Mierzejewska – główny specjalista
☎ tel. 91/479 40 24 ; kom. 511 691 478
✉ e-mail: l.mierzejewska@zodr.pl
Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich
Pozyskiwanie krajowych i unijnych środków finansowych KSOW i SIR

Joanna Witkowska – specjalista
☎ tel. 91/479 40 24;
✉ e-mail: j.witkowska@zodr.pl
Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich

Scroll to Top
Skip to content