SIR a EPI

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) działa w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (KSOW) i ma charakter otwarty. Główny cel SIR to wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Jednym z celów SIR jest pomoc w tworzeniu Grup Operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

Działanie Współpraca wspiera tworzenie i działalność Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), które realizują projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu do praktyki innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cel działania Współpraca

Projekt, realizowany w ramach Współpracy ma prowadzić do  osiągnięcia celów szczegółowych PROW 2014-2020 dla tego działania, jak:

  • wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich,
  • wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem, a badaniami (innowacyjność), aby ulepszyć zarządzanie środowiskiem i osiągać lepsze wyniki.

Jednocześnie konieczne jest osiągnięcie jednego z celów PROW 2014-2020 w postaci:

  • poprawy wyników gospodarczych gospodarstw oraz ułatwienia ich restrukturyzacji i modernizacji, z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w  rynku i  zorientowania na  rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej,
  • poprawy konkurencyjności producentów rolnych i  ich zintegrowania z  łańcuchem rolno-spożywczym przez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje międzybranżowe.

Więcej informacji na temat działania „Współpraca” udostępnione jest na stronie  ARiMR

bądź na stronie Sieci SIR

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą w kraju publikacją prezentującą działania Grup Operacyjnych – KATALOG POLSKICH GRUP OPERACYJNYCH EPI,

który został opracowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Grupy Operacyjne

w województwie zachodniopomorskim

Apis Pro Futuro (więcej informacji)

Operacja pn. „Najwyższej jakości miód produkowany w zrównoważonym środowisku inteligentnego ula gwarantującego lepszą zdrowotność rodziny pszczelej”

Celem operacji jest produkcja najwyższej jakości miodu z wykorzystaniem systemu IoT (internetu rzeczy).

Chłodzenie bydła (więcej informacji)

Operacja pn: „Optymalizacja warunków utrzymania bydła i efektywności produkcji poprzez innowacyjne rozwiązania w wyposażeniu obory i cielętnika”

Operacja ma za zadanie utworzyć innowacyjne technologie poprawiające komfort bytowania krów i cieląt.

Genotypowanie pszenicy ozimej (więcej informacji)

Operacja pn. „Opracowanie metody identyfikacji odmian pszenicy ozimej uprawianych w Polsce”, mająca na celu stworzenie technologii pozwalającej odróżnić od siebie nawzajem odmiany pszenicy.

Juchowo Milk (więcej informacji)

Operacja pn. „Pozyskiwanie najwyższej jakości biodynamicznego mleka siennego A2”

Celem projektu jest wyprodukowanie i pozyskanie mleka o jeszcze wyższej jakości niż dotychczasowa – biodynamicznego mleka siennego A2.

Niskie emisje (więcej informacji)

Operacja pn: „Opracowanie innowacyjnej technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza chlewni”

Celem operacji jest opracowanie innowacyjnej technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza chlewni. Efektywność działania systemu będzie oceniana na podstawie parametrów mikroklimatycznych oraz dobrostanu loch prośnych.

ProEcoFarm (więcej informacji)

Operacja pn. „Pozyskiwanie najwyższej jakości wołowiny kulinarnej w oparciu o żywienie pastwiskowe bydła sterowane za pomocą systemu IoT”

Celem operacji jest produkcja najwyższej jakości wołowiny kulinarnej w oparciu o technologię chowu krów mamek w systemie żywienia pastwiskowego na ekstensywnych użytkach zielonych położonych na obszarach cennych przyrodniczo z wykorzystaniem systemu IoT (internetu rzeczy).

Wino bez siarki (więcej informacji)

Operacja pn. „Wino bez siarki, innowacyjne technologie w winnicy i winiarni  wspierające ograniczanie dodatku siarki do win gronowych”

Celem operacji jest opracowanie innowacyjnych technologii w winnicy i winiarni, które mają wspierać ograniczanie dodatku siarki do win gronowych.

Scroll to Top
Skip to content