Elektroniczny wniosek nawozowy już dostępny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło od dziś generator wniosku o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów nawozowych.

Generator ułatwi przedsiębiorcom złożenie kompletnego wniosku wraz z obowiązkowymi załącznikami, m.in. ze sprawozdaniem z badań fizykochemicznych, z opinią o spełnieniu wymagań jakościowych oraz opinią o przydatności. Dodatkowo, po złożeniu wniosku przez generator, wniosek oraz załączniki należy przesłać:

  • przez ePUAP – podpisane elektronicznie;
  • listownie lub bezpośrednio w MRiRW – podpisane osobiście.

Link do generatora

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/elektroniczny-wniosek-nawozowy-dostepny-od-6-maja

image_pdfimage_print
Scroll to Top
Skip to content