IV Wodny Okrągły Stół 2024: „Woda w rolnictwie – zagrożenia i szanse”

Już po raz czwarty 24 kwietnia 2024 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej przy okrągłym stole zasiądą eksperci specjalizujący się w tematyce gospodarowania wodą, którzy w tym roku podejmą temat: „Woda w rolnictwie – zagrożenia i szanse”. Spotkanie dostępne będzie również w formule online. Link do rejestracji: https://watercity.com.pl/iv-wodny-okragly-stol-2024/

IV Wodny Okrągły Stół odbędzie się w ramach Międzynarodowego Kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia, który zaplanowany jest na 15-16 października 2024 r.

Dyskusje będą się toczyć wokół zagadnień dostępnej ilości wody dla produkcji rolnej, jak i ekosystemów naturalnych. Poruszona zostanie także kwestia wpływu rolnictwa na jakość wód, ale także form krajobrazu, bioróżnorodności i atmosfery.

Otwarcia spotkania dokonają: prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz – Wiceprzewodniczący Rady Programowej, Jakub Mazur – Wiceprezydent Wrocławia,
prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko – Prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W pierwszym panelu pt. „Zasoby wodne” udział wezmą:

 • Mateusz Balcerowicz – Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą
 • dr inż. Adam Brysiewcz – Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie
 • prof. dr hab. Robert Czerniawski –Uniwersytet Szczeciński
 • dr Izabela Godyń – Politechnika Krakowska
 • prof. SGGW dr hab. Mikołaj Piniewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Tamara Tokarczyk – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jan Żelazo – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; redaktor „Gospodarka Wodna”; Naczelna Organizacja Techniczna
  w Warszawie

Podczas drugiego panelu nt. „Jakości wód” dyskutować będą:

 • prof. dr hab. Piotr Banaszuk – Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. Ryszard Błażejewski – Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Józef Hernik – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. PWR dr hab. inż. Bartosz Kaźmierczak – Politechnika Wrocławska
 • prof. AGH dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. Mirosław Wiatkowski –Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. UŚ dr hab. Andrzej Woźnica – Dyrektor „Centrum Wody” Uniwersytetu Śląskiego

 W trzeciej sesji nt. „Trendów i wyzwań” głos zabiorą:

 • dr Ilona Biedroń – Fundacja Hektary dla Natury
 • prof. UW dr hab. Wiktor Kotowski – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jerzy Kozyra – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • prof. URK dr hab. inż. Leszek Książek – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. Edward Pierzgalski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. URK dr hab. inż. Andrzej Wałęga –Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Rafał Wawer – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy

Nad przebiegiem dyskusji w poszczególnych sesjach czuwać będą moderatorzy:

 • prof. dr hab. Elżbieta Nachlik – Wiceprzewodnicząca Rady Programowej
 • prof. dr hab. Janusz Zaleski – Wiceprzewodniczący Rady Programowej
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko – Prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak – Wiceprzewodnicząca Rady Programowej; Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz – Wiceprzewodniczący Rady Programowej

W sesji zamykającej udział wezmą: Mateusz Balcerowicz – Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej
i prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz – Wiceprzewodniczący Rady Programowej.

Poprzednie edycje Wodnego Okrągłego Stołu

I edycja Wodnego Okrągłego Stołu pod hasłem „Gospodarowanie wodą – wyzwania dla Polski” odbyła się 8 września 2021 r. Debata podzielona była na 3 główne sesje, podczas których poruszone zostały tematy walki z zagrożeniem suszą i powodziami, problematyka gospodarowania zasobami wodnymi w miastach i wsiach oraz programy i polityka wsparcia dla polskich samorządów.

II edycja Wodnego Okrągłego Stołu miała miejsce 22 czerwca 2022 r. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Miasto odpowiedzialne za wodę” i dotyczyło zagadnień:

1. Skutecznej retencji wód, opartej na ocenie jej ilościowych efektów z wykorzystaniem systemowych rozwiązań integrujących zróżnicowane rodzaje i formy retencji;
2. Ograniczenia zanieczyszczeń, zwłaszcza wód powierzchniowych, poprzez identyfikację rodzajów źródeł zanieczyszczeń i zasięgu ich wpływów;
3. Polityki wodnej miast, opartej na lokalnych i ponadlokalnych instrumentach prawnych i ekonomiczno – finansowych, dla wspomagania skuteczności rozwiązań.

III edycja Wodnego Okrągłego Stołu odbyła się 22 marca 2023 r., a hasłem przewodnim było „Zarządzanie wodą w sytuacjach kryzysowych”.
Tematyka obrad obejmowała:

1.Katastrofa ekologiczna na Odrze – diagnoza problemów i potrzeb w ich kontekście.
2.Podniesienie skuteczności zarządzania wodą w sytuacjach kryzysowych, związanych z nadzwyczajnymi zagrożeniami, zwłaszcza ekologicznymi.
3.Współpraca międzynarodowa na wodach granicznych – zobowiązania i szanse na wzmocnienie potencjału dla zachowania bezpieczeństwa.

Nagrody WATER CITY INDEX

Każdego roku podczas Międzynarodowego Kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia wręczane są nagrody WATER CITY INDEX.  Jest to specjalistyczny ranking miast, w którym oceniany jest rozwój metropolii, dużych
i średnich miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody.
Premiera tegorocznego raportu będzie miała miejsce na Kongresie Miasto-Woda-Jakość życia. w dniach 15-16.10.2024 r.  Autorzy opracowania poddają „wodnej” analizie ponad 200 polskich miast w ramach
4 obszarów:

•          życie (woda pitna, woda brunatna, utrzymanie infrastruktury);

•          zagrożenie (powódź, niedobór (susza), zagrożenie sektorowe, wody opadowe, aktywność samorządu);

•          gospodarka i biznes (woda dla przemysłu, atrakcyjność biznesowa, transport wodny);

•          kultura i ludzie (waterfront, błękitna i zielona infrastruktura, harmonijna przestrzeń miejska).

Za realizację Water City INDEX odpowiedzialni są pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, eksperci firmy Arcadis oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Do współpracy zapraszani
są ponadto eksperci Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarze branżowych mediów.

WATER CITY INDEX 2023:
RANKING DLA METROPOLI: WROCŁAW, KRAKÓW, BYDGOSZCZ, SZCZECIN (6)

RANKING DLA MIAST NA PRAWACH POWIATU: SŁUPSK, OLSZTYN, RZESZÓW, KOSZALIN (30)

RANKING DLA MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI: ŻYWIEC, ORZESZE, KOŁOBRZEG, SZCZECINEK (18), GRYFINO (34), POLICE (38), PIŁA(101)

WATER CITY INDEX 2022:
RANKING DLA METROPOLI: GDAŃSK, KRAKÓW, SZCZECIN

RANKING DLA MIAST NA PRAWACH POWIATU: ŚWINOUJŚCIE, RZESZÓW, SOPOT

RANKING DLA MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI: LUBLINIEC, KOŁOBRZEG, MRĄGOWO; SZCZECINEK (15), PIŁA(18), WAŁCZ(36), STARGARD (46)

WATER CITY INDEX 2021:
RANKING DLA METROPOLI: GDAŃSK, KRAKÓW WROCŁAW, SZCZECIN(8)

RANKING DLA MIAST NA PRAWACH POWIATU: GLIWICE, GORZÓW WLKP. ŚWINOUJŚCIE

RANKING DLA MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI: AUGUSTÓW, LUBLINIEC, ŻYWIEC; WAŁCZ(4), SZCZECINEK (9), PIŁA(18), STARGARD (66)

WATER CITY INDEX 2020:
RANKING DLA METROPOLI: WROCŁAW, BYDGOSZCZ, GDAŃSK, SZCZECIN(5)

RANKING DLA MIAST NA PRAWACH POWIATU: GLIWICE, RZESZÓW, ŚWINOUJŚCIE

RANKING DLA MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI: SZCZYTNO, MALBORK, MRĄGOWO; GRYFINO (47), SZCZECINEK (74), WAŁCZ(145)

WATER CITY INDEX 2019:
RANKING DLA METROPOLI: SOPOT, WROCŁAW, WARSZAWA, SZCZECIN(5)

RANKING DLA MIAST NA PRAWACH POWIATU: GLIWICE, RZESZÓW, ŚWINOUJŚCIE

RANKING DLA MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI: SZCZYTNO, ZAKOPANE, AUGUSTÓW; GRYFINO (26), SZCZECINEK (83), PIŁA (124), STARGARD (129), WAŁCZ(138)

Autor: Izabela Świgoń, ZODR w Barzkowicach

Źródło: https://watercity.com.pl

image_pdfimage_print
Scroll to Top
Skip to content