Konferencja naukowa PAN z okazji Światowego Dnia Wody

W piątek 22 marca 2024 roku w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się konferencja naukowa z okazji Światowego Dnia Wody.
Udział w eksperckiej dyskusji wziął Mateusz Balcerowicz – Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą.

Podczas Konferencji został zaprezentowany najnowszy raport UNESCO pt. „Water for prosperity and peace” oraz trzy prezentacje eksperckie, które były punktem wyjścia do dyskusji panelowej. Prezentacje przygotowali naukowcy z Instytutu Geofizyki PAN, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tematyka prezentacji koncentrowała się na rekomendacjach dla rozwoju gospodarki wodnej i ochrony zasobów wodnych, wraz z przykładami z zagranicy.

Dr inż. Anna Dubel z AGH i prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz z IMGW-PIB poruszyli kwestię polityk i strategii  w obszarach energetyki i gospodarki wodnej, zwłaszcza w kontekście ograniczania szkód
w środowisku powodowanych zasoleniem wód oraz kształtowania obopólnie korzystnych relacji pomiędzy przemysłem energetycznym a ochroną środowiska w kontekście sezonowo bardzo ograniczonych zasobów wodnych.

Dr Hossein Hamidifar z IG PAN opowiedział o wzajemnym oddziaływaniu zasobów wodnych, dynamiki geopolitycznej i rozwoju gospodarczego na Bliskim Wschodzie i ich kluczowej roli dla umacnianiu pokoju
i dobrobytu na Bliskim Wschodzie.

Dr hab. inż. Robert Banasiak z IMGW-PIB przedstawił problematykę ochrony przeciwpowodziowej Niderlandów w kontekście historycznym oraz bieżącej adaptacji do zmian klimatu, a także kwestię wykorzystania
i rozwoju śródlądowych dróg wodnych Beneluxu oraz prowadzonych w tym regionie działań na rzecz renaturyzacji i ochrony jakości wód.

Po zakończeniu prezentacji, odbyła się dyskusja panelowa z udziałem naukowców, w której uczestniczyli:

  • Mateusz Balcerowicz, Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą
  • dr hab. inż. Robert Banasiak, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
  • dr inż. Anna Dubel, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • dr hab. inż. Monika Kalinowska, Instytut Geofizyki PAN
  • Anna Mitraszewska, Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody
  • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, Dyrektir Państwowego Instytutu Geologicznego PIG PIB
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Zasoby wodne są ograniczone, a mamy wielu różnych użytkowników wód. Dlatego też funkcjonują m.in. zgody wodnoprawne, które obligują ich do zrównoważonego gospodarowanie wodami, które jest elementem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. W myśl zrównoważonej gospodarki wodnej trzeba pogodzić interesy różnych użytkowników, a do tego niezbędna jest szeroka współpraca, zarówno administracji i społeczeństwa. Dlatego tak ważna jest edukacja, by w świadomości społecznej przebiła się konieczność dbania o ilościowe i jakościowe zasoby wody. Każdy z nas odczuwa ciężar odpowiedzialności za zasób, którym jest woda w sposób namacalny, gdy wdraża się zasadę „zanieczyszczający płaci” – powiedział Mateusz Balcerowicz.

Wiceprezes Wód Polskich zaznaczył, że należy zarządzać wodami zlewniowo, myśląc nie o konkretnej rzece czy jeziorze, ale wodzie w całym ekosystemie, co pozwala na kompleksowe podejście do tematu gospodarki wodnej. Dodał, że Wody Polskie będą iść w kierunku szerokiego spojrzenia zlewniowego i kłaść większy nacisk na rozwiązania nietechniczne, które będą kompromisem między interesami społeczeństwa i gospodarki,
a ochroną środowiska naturalnego. Mateusz Balcerowicz podkreślił, że do wody należy podchodzić z szacunkiem i myśleć o niej nie tylko w czasie kryzysu – suszy czy powodzi, ale w sposób ciągły oraz zarządzać nią racjonalnie, przy uwzględnieniu interesów różnych użytkowników wód i ochrony ekosystemów wodnych.

źródło/ fot: Wody Polskie

image_pdfimage_print
Scroll to Top
Skip to content