Konferencja Naukowo-Praktyczna „Aktualne wyzwania w hodowli bydła mlecznego”

Dnia 19.06.2024 r. w siedzibie ZODR Barzkowice odbyła się konferencja naukowo-praktyczna „Aktualne wyzwania w hodowli bydła mlecznego”. Zebranych gości powitali Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Pan Dawid Adamski oraz Pan Andrzej Syczewski – Prezes Szczecińskiego Związku Hodowców Bydła. Podczas spotkania przedstawiciele Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie – prof. dr hab.  Bogumiła Pilarczyk oraz prof. dr hab. Jan Udała poruszyli tematy związane z dobrostanem zwierząt oraz rują u krów mlecznych. Informacje dotyczące systemów utrzymania cieląt oraz nowatorskich rozwiązań w odchowie cieląt omówili dr inż. Andrzej Kaczor oraz dr inż. Andrzej Olszewski – delegaci Instytutu Zootechniki PIB. Pan Bogdan Jaroszek z ramienia ZODR przekazał słuchaczom wiedzę z zakresu ekoschematów. Część praktyczna obejmowała prezentację cielętnika w Dębinie należącego do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Kołbaczu. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem hodowców i zaproszonych gości z naszego województwa.

image_pdfimage_print
Scroll to Top
Skip to content