Konferencja „Zadania Lokalnych Partnerstw Wodnych w zakresie gospodarowania wodą na obszarach wiejskich” 06 grudnia 2023 r.

W dniu 6 grudnia 2023 r. w Hotelu Novotel Warszawa Centrum odbyła się konferencja „Zadania Lokalnych Partnerstw Wodnych w zakresie gospodarowania wodą na obszarach wiejskich” zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, lokalnych partnerstw wodnych, instytutów badawczych, spółek wodnych, organizacji społecznych oraz instytucji publicznych i samorządowych, działających na rzecz rolnictwa i gospodarki wodnej. Na ogólnopolską konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele z całego kraju. Województwo zachodniopomorskie reprezentowali: Beata Wilk, I Zastępca Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Izabela Świgoń, wojewódzki koordynator LPW, Andrzej Grabusiński, sekretarz LPW Powiatu Szczecineckiego
i Sebastian Bogucki, członek LPW oraz sekretarz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku.

Konferencję otworzył Ireneusz Drozdowski, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, który powitał gości oraz przedstawił
„Dotychczasowe działania doradztwa w zakresie tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych”.

Następnie głos zabrała Anna Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Usług Wodnych Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, która omówiła temat „Urządzenia nawadniająco-odwadniające. Funkcjonowanie spółek wodnych w kontekście współpracy z LPW”.

„Gospodarkę wodną na obszarach wiejskich w dobie zachodzących zmian klimatycznych” przedstawił Tytus Berbeć, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Kolejnym prelegentem był Adam Berbeć, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który przybliżył uczestnikom „Agrotechnikę sprzyjającą zatrzymaniu wody na gruntach ornych”.

O „Innowacyjnych urządzeniach do regulacji poziomu wody w systemach melioracyjnych” mówił Bartosz Kierasiński, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – PIB Falenty.

Dobre przykłady współpracy LPW z lokalnym samorządem i organizacjami pozarządowymi na rzecz gospodarki wodnej” przedstawiła –
Magdalena Fuk, z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Po części wykładowej rozpoczął się panel dyskusyjny nt. Perspektyw dla LPW w Polsce. Moderatorem konferencji oraz dyskusji poprowadzonej w panelu był
dr hab. Rafał Wawer, prof. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

O oczekiwaniach, współpracy międzyinstytucjonalnej oraz finansowaniu mówili przedstawiciele: Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie; Robert Żurawski, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Infrastruktury;
Lidia Kostańska, Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w imieniu koordynatorów LPW
Michał Sosiński z Wielkopolskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Wśród tematów poruszonych podczas panelu dominowały kwestie uregulowania prawnego LPW oraz możliwości finansowania działalności LPW i doradców ds. wody. Podczas podsumowania trzyletniego okresu wdrażania LPW
na poziomie kraju zwrócono uwagę na oczekiwania uczestników, jak i bariery, jakie napotkano w trakcie powstawania partnerstw.

Ważnym zagadnieniem było pytanie w sprawie planów resortu w odniesieniu do przyszłości funkcjonowania LPW. Jakie są w tym względzie oczekiwania WODR? Czy postulaty dotyczące finansowania i zapewnienia współpracy z poszczególnymi interesariuszami: PGW Wody Polskie, RDLP, RDOŚ są gwarantem rozwoju partnerstw? Co należałoby jeszcze zrobić, by LPW działały prężnie w skali powiatu?

Podsumowanie konferencji zawiera wniosek, że trudność z tworzeniem i funkcjonowaniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody, wynika z kilku istotnych przyczyn,
a mianowicie braku współpracy międzyresortowej, podstawy prawnej i przejrzystych wytycznych, specjalizacji doradcy ds. wody, realnego zaangażowania rolników, przejrzystego modelu finansowania. Poza tym Ośrodki Doradztwa Rolniczego nie są przygotowane do roli animatora zadana tworzenia LPW
i nie są właściwym adresatem w odniesieniu do oczekiwań budowania samorządnych LPW.

Autor tekstu: Izabela Świgoń, koordynator LPW w województwie zachodniopomorskim, ZODR w Barzkowicach

Prezentacje, jak również relacja z konferencji znajduje się na stronie Organizatora:

Zadania LPW w zakresie gospodarowania wodą na obszarach wiejskich – relacja z konferencji – Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (cdr.gov.pl)

image_pdfimage_print
Scroll to Top
Skip to content