Możliwości Ochrony Ekosystemów Wód Płynących I Jezior Przed Skutkami Suszy Hydrologicznej

W dniu  08.12.2023 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbyło się spotkanie, poświęcone możliwościom ochrony ekosystemów wód płynących i jezior przed skutkami suszy hydrologicznej. Organizatorami spotkania był Uniwersytet Szczeciński oraz CEEiRJ w Szczecinku.

Spotkanie poprowadził jeden z głównych specjalistów w zespole eksperckim ds. rzeki Odry, powołanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, dyrektor Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski. Podczas prelekcji wykorzystany został przykład dorzecza Drawy, jako jednego z najcenniejszych na Pomorzu i jednocześnie bardzo zagrożonego, ze względu na postępujące zmiany klimatyczne i wpływ antropogeniczny. Podczas spotkania dr R. Czerniawski przedstawił zagadnienie budowania zbiorników zaporowych, których zadaniem jest przeciwdziałanie konsekwencjom zmian klimatycznych występujących w postaci długotrwałych okresów bezdeszczowych czy też skutków w postaci podtopień spowodowanych deszczami nawalnymi. Funkcjonowanie tych zbiorników w krajobrazie przyrodniczym ma zdaniem ekspertów przyczynić się do utrzymania życia biologicznego w okresach niżówki
i poprawić ogólny bilans wodny na danym terenie. W odniesieniu do tych stwierdzeń dr R. Czerniawski przekonywał, że budowa zbiorników zaporowych przynosi odwrotny skutek od zakładanego, nie jest to korzystne działanie, ani dla stanu biologicznego, ani abiotycznego rzeki.
W swoim wystąpieniu wykazał, że najbardziej korzystnym i zbliżonym naturze jest zatrzymanie wody w rzece i umożliwienie jej, w przypadku wysokich stanów, swobodne rozlanie się na terenach do tego przeznaczonych. Ważnym aspektem przeciwdziałania suszy hydrologicznej jest zatrzymywanie wody w glebie, umożliwienie jej przesączania się do głębszych warstw profilu glebowego. Spowolnienie odpływu powierzchniowego i zmniejszenie strat spowodowanych parowaniem to jedne z najistotniejszych zadań, jakie powinniśmy podejmować w celu racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Na zakończenie podkreślił jak ważne, a wręcz niezbędne jest systemowe podejście do wszelkich działań mających wpływ na środowisko wodne, do projektowania
i przeprowadzania działań w obszarze całej zlewni.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze szczecineckich szkół, przedstawiciele Lasów Państwowych, Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku,
PZDR w Szczecinku, Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Szczecineckiego oraz mieszkańcy i wszyscy zainteresowani tematem zmian klimatycznych, obniżeniem poziomu wód płynących i suszą.

Autor tekstu: Izabela Świgoń, koordynator LPW

image_pdfimage_print
Scroll to Top
Skip to content