Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2024 roku – zgłoszenia do 12 lipca

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizuje XVII edycję ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2024 roku.

Celem konkursu jest szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie najlepszych rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnienie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: wojewódzki i krajowy.

Zgłoszenia

Zgłoszenia gospodarstw z Pomorza Zachodniego do etapu wojewódzkiego przyjmowane będą przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach do 12 lipca 2024 roku na formularzu zawartym w Regulaminie konkursu (załącznik nr 1). Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice, z dopiskiem „Konkurs gospodarstw ekologicznych”.

Zwycięzca etapu wojewódzkiego zostanie zgłoszony do etapu krajowego konkursu.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu w województwie zachodniopomorskim są:

  • Beata Gardygajło, e-mail: b.gardygajlo@zodr.pl, tel. 91 479 40 51
  • Izabela Grzana, e-mail: i.grzana@zodr.pl, tel. 91 479 40 63

Za organizację konkursu krajowego w CDR O/Radom odpowiedzialni są:

Do pobrania: Regulamin konkursu i załączniki 

image_pdfimage_print
Scroll to Top
Skip to content