Kontakty Barzkowice

Oddział w Koszalinie

Adres

ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin


Tel. 94 342 79 23, 94 341 87 30
Fax. 94 342 79 24

e-mail: koszalin.oddzial@zodr.pl

Pracownicy Oddziału w Koszalinie

Barbara Grobelska – specjalista
☎ tel. 94/341 87 39
Kredyty preferencyjne, Notowania usług i produktów rolniczych, Klęski w rolnictwie

Marzena Buczyńska-Broda
 – specjalista
☎ tel. 94/341 87 32
Działalność szkoleniowa, kursy, szkolenia, seminaria

Michał Czerniawski – główny specjalista
☎ tel. 94/341 87 35
Produkcja roślinna, Integrowana ochrona roślin, Fundusze UE, eWniosekPlus

Joanna Giłka-Zaporska – specjalista
tel. 94/341 87 38
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Anetta Zoń – specjalista
☎ tel. 94/341 87 37
Odnawialne źródła energii, Rolniczy Handel Detaliczny

Scroll to Top
Skip to content