Projekty SIR

Projekty SIR zrealizowane w 2023r. przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

„Dobre praktyki w sadownictwie”

W dn. 29.05 – 02.06.2023r. odbył się wyjazd studyjny pn. „Dobre praktyki w sadownictwie” do województwa świętokrzyskiego, gdzie sadownictwo odgrywa istotną rolę w gospodarce tego regionu.

Pierwszego dnia po przyjeździe do województwa świętokrzyskiego, ze względu na udział w wyjeździe młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin, która  jest  Szkołą Rolniczą Prowadzoną i  Nadzorowaną  przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uczestnicy odwiedzili  siostrzaną szkołę ZSCKR w Mokoszynie  gdzie  uczestniczyli w zajęciach praktycznych prowadzonych na terenie parku maszynowego i warsztatów szkolnych. W kolejnym dniu  uczestnicy  wzięli udział w warsztatach w Inkubatorze Przetwórczym w Dwikozach, który powstał z projektu, zrealizowanego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu we współpracy z gminą Dwikozy, w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Przedstawiona została geneza i idea utworzenia Inkubatora przetwórczego oraz zasady funkcjonowania. Uczestnicy poznali formy korzystania z Inkubatora, zasady promocji usług i wyrobów i zapoznali się z jego wyposażeniem. Podsumowaniem wyjazdu była wizyta w przetwórni jabłek Dreher Poland Sp. z o.o. w Koprzywnicy, gdzie  wytwarzany jest wysokiej jakości sok jabłkowy w technologii NFC tzn. jest to sok bezpośredni niepochodzący z koncentratu. Uczestnicy poznali historię oraz zasady działania przetwórni, mieli możliwość obejrzenia doków rozładunkowych, hali produkcyjnej, laboratorium oraz terminala dystrybucyjnego. Realizacja operacji pozwoliła na poznanie sposobów i metod wprowadzania innowacyjności w sadownictwie, umożliwiających zwiększenie zysków z działalności ogrodniczej zwłaszcza u małych przedsiębiorców.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

„Nowe perspektywy w rolnictwie”

W dniach 14.06 – 15.06.2023r. w Dźwirzynie odbyła się dwudniowa konferencja pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  pn. „Nowe perspektywy w rolnictwie”. Organizacja konferencji była również okazją do obchodów  jubileuszu – 100 lat istnienia doradztwa rolniczego.

Podczas pierwszego dnia konferencji Pani Lilianna Mierzejewska, Koordynator ds. SIR, przedstawiła wszystkim zebranym, czym jest Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jakie są jej cele oraz na czym polega działanie „Współpraca”, informacje na temat tego, jak są tworzone i jak działają Grupy Operacyjne na rzecz innowacji (EPI), oraz informacje dotyczące mechanizmu wsparcia finansowego w ramach Działania „Współpraca”. W czasie przerw uczestnicy wymieniali się wiedzą i swoimi doświadczeniami z zakresu innowacji w rolnictwie. Drugi dzień konferencji rozpoczął się występem chóru dziecięcego Pałacu Młodzieży i Studio Piosenki Polskiej w Koszalinie. Następnie uczestników konferencji przywitał Pan Dariusz Kłos, Dyrektor ZODR w Barzkowicach. W swoim krótkim przemówieniu podsumował dotychczasowe osiągnięcia w doradztwie rolniczym.

Podczas konferencji odbyły się trzy panele: historyczny, rolniczy oraz innowacyjny.  Podczas panelu historycznego odbyła się projekcja filmu o historii Ośrodka i doradztwa. Swoimi wspomnieniami i doświadczeniami związanymi z pracą w doradztwie rolniczym podzieliła się Pani Zofia Leszczyńska, emerytowany doradca ZODR w Barzkowicach.  Na zakończenie panelu Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Tomasz Wójcik rozdał medale i odznaczenia doradcom Zasłużonym dla Rolnictwa. Panel rolniczy poprowadzili Pani Joanna Boduch-Paw, prezes Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu oraz Pan Piotr Korpysz, emerytowany kierownik Działu Rozwoju Lokalnego Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Podczas panelu innowacyjnego wystąpił Pan Andrzej Kaczor, przedstawiciel dwóch Grup Operacyjnych: „Chłodzenie bydła” oraz „Niskie Emisje”, których Ośrodek Doradztwa w Barzkowicach jest Partnerem.

Na zakończenie konferencji został przeprowadzony panel dyskusyjny podczas którego uczestnicy konferencji mogli zadawać pytania poszczególnym prelegentom oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami dot. wiedzy, doświadczenia w prezentowanym zakresie tematycznym.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

„Pokazy Innowacji podczas Targów Rolnych Agro Pomerania”

Podczas Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyły się „Pokazy Innowacji podczas Targów Rolnych Agro Pomerania” w ramach których zorganizowane zostały: VI Międzyregionalny Pokaz Alpak,  Wystawa Bydła Mięsnego oraz konferencja pn. „Innowacje w rolnictwie”.

Międzyregionalny Pokaz Alpak, który cieszy się ogromną popularnością odbył się już po raz szósty.  Organizacja pokazu pozwoliła uczestnikom na bezpośredni kontakt z hodowcami. Każda hodowla została zaprezentowana na ringu.  Podczas wydarzenia  poruszane zostały takie zagadnienia jak chów i hodowla alpak, alpakoterapia, oraz możliwości uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie hodowli tych zwierząt i sposób wykorzystania ich we własnych gospodarstwach jako alternatywne źródło dochodu. Drugiego dnia targów odbyła się konferencja pn. „Innowacje w rolnictwie”. Konferencja tematycznie nawiązywała do hodowli zwierząt a konkretnie do chowu i hodowli bydła mięsnego, by poznać  innowacyjne rozwiązania wspierające chów i hodowlę, służące poprawie zdrowotności i dobrostanu stada, pozwalające na uzyskania lepszych efektów odchowu zwierząt, a co za tym idzie, zwiększenie dochodu gospodarstwa. Prelegentami podczas konferencji byli przedstawiciele z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Każdy  uczestników otrzymał materiały promocyjno – reklamowe w ramach udziału w konferencji. Podczas targów odbyła się również Wystawa Bydła Mięsnego, która była okazją do zaprezentowania najlepszych zwierząt hodowlanych z Polski. Odwiedzający mogli zobaczyć różne rasy bydła mięsnego, porozmawiać z hodowcami i specjalistami oraz dowiedzieć się, w jaki sposób przebiega fachowa ocena zwierząt i co decyduje o wyborze tego najpiękniejszego okazu podczas wystawy. Ocena bydła mięsnego, zrealizowana została przez panią Barbarę Binerowską-Musiał z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Na wystawie ocenione zostały bydła ras mięsnych: limousine, charolaise, angus czarny, belgijska biało-błękitna, salers, hereford.

Wszystkie pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Jest to bowiem doskonała okazja do  przekazania wiedzy i upowszechniania informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk dla szerokiego grona zainteresowanych. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Scroll to Top
Skip to content