Szkolenia dla Rolników PS WPR

W ramach szkoleń PS WPR dostępne są dla rolników szkolenia

– Realizowane w ramach Interwencji I.14.1.Doskonalenie zawodowe rolników – moduł I – szkolenia podstawowe, objęte Planem Strategicznym WPR na lata 2023- 2027.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na podstawie podpisanej Umowy z ARIMR Dep. Działań Delegowanych będzie w najbliższym czasie organizować szkolenia dla rolników w ramach Interwencji I.14.1.Doskonalenie zawodowe rolników – moduł I – szkolenia podstawowe, objęte Planem Strategicznym WPR na lata 2023- 2027.

Więcej informacji o harmonogramie szkoleń wkrótce

Zakresy tematyczne szkoleń

1. Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych
dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt
2. Ekoschemat – Dobrostan zwierząt
3. Normy i wymogi warunkowości
4. Współpraca rolników
5. Zakwaszenie i wapnowanie gleb
6. Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi takimi jak: woda, gleba,
powietrze, klimat w kontekście wdrażania interwencji PS WPR na lata 2023–2027
„Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”.

– Obowiązkowe szkolenia dla rolników realizujących Ekoschemat: Dobrostan zwierząt

Każdy ROLNIK, który będzie deklarował płatność w ramach Ekoschematu „Dobrostan zwierząt” od 2024 rok musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu ograniczenia stosowania antybiotyków.

Wymóg ten wynika z wytycznych Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

Szkolenie takie należy odbyć do końca 2024 roku, a następnie dostarczyć w formie elektronicznej do ARiMR przez platformę PUE zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. W przeciwnym razie nastąpi odmowa płatności w ramach deklarowanego Ekoschematu „Dobrostan Zwierząt”.

Szczegóły na temat terminów oraz formy szkoleń ukażą się wkrótce.

– Obowiązkowe szkolenia dla rolników z zakresu efektywności energetycznej – dostępne od 15 marca 2024 r. na stronach CDR Brwinów 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza od 15 marca 2024 r. wszystkich zainteresowanych rolników na szkolenie ekranowe z zakresu efektywności energetycznej dostępne na platformie Moodle.

www.szkoleniadlarolnika.pl

Odbycie szkolenie w ramach interwencji PS WPR I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej jest wymogiem uzyskania dofinansowania.

Szczegóły dostępne na stronie MRIRW – link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/i102-inwestycje-w-gospodarstwach-rolnych-w-zakresie-oze-i-poprawy-efektywnosci-energetycznej

Szkolenie na platformie Moodle jest dostępne do 15 marca 2025 roku

Scroll to Top
Skip to content