Szkolenia podstawowe dla rolników

Interwencja I.14.1. Doskonalenie zawodowe rolników, w ramach PS WPR 2023-2027

Moduł I.4.6 Ekoschemat

Moduł I.4.6 Ekoschemat – Dobrostan zwierząt

Szkolenia w zakresie efektywności

Szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego

Scroll to Top
Skip to content