Realizacja normy GAEC 7 – zmiany w aplikacji eWniosekPlus

W związku ze zmianą przepisów unijnych już od 2024 r. istnieje możliwość realizacji przez rolników normy GAEC 7 poprzez zmianowanie lub dywersyfikację upraw. W przypadku gdy rolnik zamierza stosować zmianowanie, wówczas na co najmniej 40 proc. gruntów ornych w gospodarstwie na tej samej powierzchni musi posiadać inną uprawę niż w 2023 r.

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do nowych zasad obsługi wniosku.

W przypadku gdy rolnik zamierza stosować dywersyfikację upraw w gospodarstwach:

  • od 10 do 30 ha gruntów ornych – należy posiadać 2 uprawy, z tym, że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc. w strukturze zasiewów;
  • powyżej 30 ha gruntów ornych – należy posiadać 3 uprawy, z tym, że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc., a dwie uprawy główne nie więcej niż 95 proc. w strukturze zasiewów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/zmiany-w-aplikacji-ewniosekplus-w-zakresie-normy-gaec7-na-rok-2024-oraz-platnosc-dla-malych-gospodarstw.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/realizacja-normy-gaec-7–zmiany-w-aplikacji-ewniosekplus

image_pdfimage_print
Scroll to Top
Skip to content