Warsztaty polowe NBSOIL – Praktyczna ocena zdrowia gleby

W dniach 18-19.04 2024 r. w Kazimierzu Dolnym odbyły się warsztaty polowe NBSOIL „Praktyczna ocena zdrowia gleby”.
Wzięli w nich udział doradcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz osoby zainteresowane rolnictwem regeneratywnym,
które jest podstawą do zarządzania wodą w gospodarstwie rolnym. Tematyka warsztatów oscylowała wokół tematów:

1. Zasobność, żyzność i zdrowie gleby (dr inż. Jacek Niedźwiecki, IUNG-PIB w Puławach)

2. Opis mapy glebowej i bonitacyjnej (dr hab. Jan Jadczyszyn, IUNG-PIB w Puławach)

3. Jak ocenić zdrowie gleby. Strefowanie – przygotowanie do warsztatów praktycznych, posługiwanie się mapą
(dr hab. Inż.. Rafał Wawer prof. IUNG-PIB w Puławach)

4. Prezentacja projektu PREPSOIL – dyskusja (dr hab. Grzegorz Siebielec prof. IUNG-PIB w Puławach)

5. Warsztaty polowe – gospodarstwo Osiny. (Marek Krysztoforski  i Tomasz Stachowicz, CDR w Brwinowie)

6. Pokazy odkrywek – rozpoznawanie i opisywanie profili glebowych
(dr inż. Jacek Niedźwiecki i dr hab. inż. Rafał Wawer prof. IUNG-PIB w Puławach

NBSOIL – Nature-Based Solutions for Soil Management – Rozwiązania oparte na naturze w zakresie gospodarowania glebą to czteroletni projekt finansowany przez UE, którego celem jest stworzenie
i przetestowanie ścieżki uczenia się dla obecnych i przyszłych doradców ds. gleby. Projekt w Polsce koordynowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG). Obejmuje 14 partnerów z 8 krajów europejskich, a finansowany jest w ramach misji UE „A Soil Deal for Europe”. Projektem w Polsce zajmują się oprócz IUNG – PIB w Puławach także Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ILOT (Sieć Badawcza Łukasiewicz  – Instytut Lotnictwa w Warszawie).

Projekt skoncentruje się na sześciu wielofunkcyjnych praktykach, aby przetestować je jako rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS) i opracować całościowe podejście do gospodarowania gruntami i stanu gleby:

·nawozy organiczne z lokalnie dostępnych bioodpadów;

·rośliny okrywowe;

·paludikultura; 

·dywersyfikacja lasów;

·bioremediacja;

·oraz niebieska i zielona infrastruktura na obszarach miejskich i podmiejskich w kontekście środowiska naturalnego, wiejskiego, miejskiego i przemysłowego.

Akademia NBSOIL to prototyp mieszanego programu szkoleniowego skierowanego zarówno do obecnych, jak i początkujących doradców ds. gleby. Uczestnicy będą współpracować z ekspertami w zakresie zdrowia gleby i rozwiązań opartych na przyrodzie, miejscami demonstracyjnymi, usługami doradczymi i innymi projektami misji dotyczących gleby w całej UE i krajach stowarzyszonych, aby wzmocnić bazę wiedzy i umiejętności w celu zapewnienia doradztwa opartego na przyrodzie na temat gleb we wszystkich sektorach użytkowania gruntów. Akademia zostanie uruchomiona 5 czerwca 2024 r.

Akademia NBSOIL to pionierski dwuletni prototyp szkoleniowy, którego celem jest umożliwienie obecnym i przyszłym doradcom ds. gleby skutecznego wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie. Udział w Akademii NBSOIL zapewni różnorodną wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz umiejętności, które pozwolą udzielać porad dotyczących zrównoważonego gospodarowania glebą. Treść kursu będzie podzielona na cztery moduły oraz projekt końcowy. Moduły będą wydawane stopniowo od czerwca 2024 r. do maja 2025 r.

Treść Akademii:

Moduły internetowe – Zawiera materiały do samodzielnej nauki, testy i zadania realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej

Sesje na żywo – Seria webinarów wprowadzających i uzupełniających dla każdego modułu. 

Warsztaty praktyczne i pokazy – Praktyczne warsztaty i demonstracje na miejscu prowadzone w lokalizacjach demonstracyjnych NBSOIL i innych projektach Soil Mission w całej Europie.

1. Moduł: Gleba i NBS. Rozpoczyna się w czerwcu 2024 r.
2. Moduł: Ułatwianie żywych laboratoriów
zdrowia gleby. Rozpoczyna się
w październiku 2024 r.
3. Moduł: Narzędzia cyfrowe
do monitorowania i mapowania
stanu gleby. Rozpoczyna się
w lutym 2025 r.
4. Moduł: Poprawa procesu decyzyjnego dotyczącego gleby w biznesie i polityce. Rozpoczyna się w maju 2025 r.

Autor wpisu: Izabela Świgoń, ZODR w Barzkowicach

Źródło: NBSOIL /https://nbsoil.eu/

image_pdfimage_print
Scroll to Top
Skip to content