Wyższe niż zakładane stawki płatności dobrostanowych

26 kwietnia ukazało się rozporządzenie dotyczące stawek płatności w ekoschemacie „Dobrostan zwierząt” za 2023 rok. Są wyższe od zakładanych w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027.

Do wyliczenia stawek w ogłoszonym rozporządzeniu przyjęto opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt”. Kurs wynosi 4,6283 zł za 1 euro.

Budżet na płatności

Zgodnie z treścią rozporządzenia stawki płatności dobrostanowych za 2023 r. są wyższe od zakładanych w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, co wynika z korzystnego kursu euro. Tym samym rolnicy otrzymają wyższą od wcześniej zakładanej kwotę płatności dobrostanowej. Budżet na płatności w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” za 2023 r. wynosi ponad 199 mln euro, tj. 923 mln zł.

Stawki płatności dobrostanowej w odniesieniu do świń i bydła

W przypadku płatności dobrostanowej w odniesieniu do zwierząt gatunków świnia oraz bydło wartość jednego punktu wynosi 104 zł.

Degresywność płatności dobrostanowej

Płatności w obrębie danej grupy technologicznej zwierząt (np. lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mamki, owce) są przyznawane z zastosowaniem następujących progów degresywności:

  • do 100 DJP – 100 proc. płatności;
  • powyżej 100 do 150 DJP – 75 proc. płatności;
  • powyżej 150 DJP – brak płatności.

W ramach kampanii 2023 r. degresywność płatności dobrostanowej nie dotyczy płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt za 2023 r. (Dz. U. poz. 645).

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacja-rozporzadzenia-w-sprawie-stawek-platnosci-dobrostanowych

image_pdfimage_print
Scroll to Top
Skip to content