Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia


Strona główna      
 

ZODR w Barzkowicach organizuje kurs Obsługi kombajnów zbożowych, termin 06-09.02.2019 r. Osoba do kontaktu: Izabela Skorupa-Rusiecka, tel. 91 479 40 52 lub 91 479-40-73

efr


Ogłoszenie o konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019
www.minrol.gov.pl


"Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.
Informacja szczegółowa
Regulamin
Karta zgłoszenia

Projekt międzynarodowy dotyczący zadrzewień i zakrzewień śródpolnych
Ankieta skierowana do rolników.
ZODR w Barzkowicach informuje, że:
w 2018 r. uzyskał dotacje i wygospodarował środki własne z działalności gospodarczej (poza statutową dotacja z budżetu państwa ) na następujące wydatki:

1. Modernizacja budynku szkoleniowego baza noclegowa II etap – ok 920 000 zł
2. Zakup garaży z blachy trapezowej 41 000 zł.
3. Zakup sprzętu komputerowego – komputery stacjonarne i notebooki, urządzenia wielofunkcyjne oraz drukarki - 300 000 zł.
4. Zakup mebli biurowych (fotele, krzesła, szafy, biurka) 100 000 zł.
5. Zakup wyposażenia baza noclegowa oraz stołówki- meble hotelowe, sprzęt kuchenny, sprzęt do usług pralniczych 350 000 zł.
6. Zakup i montaż paneli Fotowoltaicznych ok 360 000 zł.
7. Termomodernizacja budynku administracyjnego , izolacja dachu oraz pomieszczeń sanitarnych – 190 000 zł.
8. W związku z realizacją zadania szacowanie strat w gospodarstwach rolnych wojewoda zachodniopomorski w ramach porozumienia dofinansował Ośrodek kwotą 200 000 zł. która jest wykorzystywana na pokrycie kosztów delegacji pracowników, materiałów biurowych usług polegających na konserwacji konserwacji sprzętu i innych. Sprzęt biurowy został rozdysponowany po PZDR.
9. W związku z realizacja zadań Sieci Innowacji w Rolnictwie ZODR uzyskał dofinansowanie z MRiRW na upowszechnianie innowacji w rolnictwie promując nowe technologie w kwocie 263 000 zł.
10. ZODR realizuje projekt międzynarodowy w konsorcjum z 14 krajami pn. Innoseta dofinansowanie w kwocie blisko 200 000 zł. dotyczący upowszechniania doradztwa w zakresie stosowania innowacyjnych technologii opryskiwaczy, realizacja powyższego projektu na terenie całego kraju.
11. WFOŚIGW dofinansowanie wystawy ogrodniczo-pszczelarskiej 20 000 zł. , Targów Rolnych blisko 70 000 zł. oraz 18 000 zł. projekt skierowany dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. Moja Przyjaźń z Przyrodą.
12. ZODR uzyskał od sponsorów i współrealizatorów w ramach realizacji zadań okołorolniczych dofinansowanie w kwocie ok 100 000 zł. m.in. Orlen, Stocznia Szczecińska, Infraport, ZIR, KOWR, KZ PBC, ARiMR , samorządów.
13. Ośrodek uzyskał dofinansowanie z KSOW w kwocie ok 100 000 zł. , na zadania okołorolnicze, targi, pokazy, seminaria itp.
14. Prowadzenie książek w systemie FADN kwota 873 600 zł.

Raport doraźny - Komunikat IUNG dot. monitoringu suszy
-16 sierpnia 2018 r.

Komunikat
Obwieszczenie MRiRW z dnia 11.08.2018 r.
Klimatyczny Bilans Wodny
Zestawienie statystyczne
Obszary występowania zagrożenia suszą

Zapraszamy do współpracy Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacje działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
KARTA ZGŁOSZENIA
Zarejestruj się


„Wyróżnij się!
Specjalizacja w turystyce kluczem do sukcesu”,


Relacja z konferencji
Poradnik dotyczący przepisów prawnych

Uwaga!!! Z dniem 3 lipca br. ukazały się nowe współczynniki krytycznego bilansu wodnego, które powodować mogą możliwość lustracji upraw dotychczas wyłączonych z szacowania. Suszą objęte są szczególnie gleby słabe. Poszkodowani rolnicy, zainteresowani szacowaniem strat w swoich gospodarstwach, obowiązani są złożyć wniosek do swoich gmin. Szczegóły w zakładce Klęski.

STOP dla przekroczeń norm POZOSTAŁOŚCI środków ochrony roślin w żywności
Informacja
Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

!!! Prawda o nagrodach w administracji obsługującej sektor rolny !!!


asf

piko ASF-obowiązki posiadacza trzody chlewnej

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018
dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Ubój zwierząt

bydlo

Ważne przypomnienie dla hodowców świń!
poznaj szczegóły
PTASIA GRYPA-ZMIANY
poznaj szczegóły
Portal Ogłoszeniowy ARiMR: PROW 2014-2020
strona ARiMR-informacje szczegółowe
Ptasia grypa H5N8- jak zapobiegać chorobie
Informacja dla hodowców drobiu

Aktualności19.12.2018
Pomoc finansowa dla Koła Gospodyń Wiejskich

Informujemy, że wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich może być złożony nie później niż do dnia 27 grudnia 2018 r. Data wpływu wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest równoznaczna z datą jego złożenia.

czytaj więcej...


28.11.2018
Pożyczka dla rolników

Pożyczka dla rolników ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

czytaj więcej...


26.10.2018
Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego

24 października br. w Jönköping w Szwecji ogłoszono zwycięzcę międzynarodowego etapu konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, organizowanego przez WWF. Już drugi raz w historii konkursu zwycięzcą jest Polak! Pan Krzysztof Kowalski otrzymał główną nagrodę w wysokości 10 000 euro za wdrożenie w swoim gospodarstwie wielu praktyk przyjaznych środowisku morskiemu oraz holistycznego podejścia do zrównoważonego rolnictwa.

czytaj więcej...Archiwum   Aktualnosci

kampania
   
O ZODR
Dyrekcja ZODR
Ochrona danych osobowych
Oferty pracy
Cennik usług świadczonych przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach od 21.02.2018 r
Zgłoszenie reklamacjiKalendarz RolnikówKSOW
Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu
Rozporządzenie Rady Ministrów Program Działań
Ustawa Prawo wodne D20171566Lj

KONKURSY
konkursy

KONSULTACJE SPOŁECZNE NA TEMAT WPR
2 lutego 2017 r. komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan otworzył konsultacje społeczne na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej.

KOWR
Rejestracja produktów Polska Smakuje: www.polskasmakuje.pl

BEZPŁATNA INFORMACJA O FUNDUSZACH EUROPEJSKICHZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rolnicze kierunki kształcenia Województwo Zachodniopomorskie
Zespół Szkół Nr 2 w Pyrzycach: Bezpłatne Kursy Zawodowe
ABC ROLNICTWA

Zgłoszenie na szkolenie
Kursy e-learningowe
cross-compliance
Ciekawe strony

Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnościach pojawiających się na naszej stronie
Zapisz się do bezpłatnego Newslettera 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl