Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceZODR / Kontakt      
 
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Beata Gardygajło - p.o. kierownika
tel. 91/479 40 51
e-mail: b.gardygajlo@zodr.pl

Marian Marynowski - główny specjalista, Broker ds Innowacji
tel. 91/479 40 66
e-mail: marynowski.barzkowice@home.pl


Kamila Błaszczyk -specjalista
tel. 91/479 40 66
ekologiczne metody produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego, zasady gospodarowania na obszarze Natura 2000, program azotanowy, działanie rolnictwo ekologiczne, plany nawozowe, plany przechowalnictwa nawozów naturalnych

Agnieszka Kleszcz - starszy specjalista
tel. 91/479 40 55
odnawialne źródła energii, innowacyjność w rolnictwie i na obszarach wiejskich, produkcja metodami ekologicznymi

Joanna Skoczylas-Gromek - specjalista
tel. 91/479 40 55
edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w tym w ramach Barzkowickiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym, odnawialne źródła energii.

   

O ZODR
Mapka dojazdowaDyrekcja ZODR

Inspektor Ochrony Danych

Oddział w Koszalinie
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Dział Księgowości
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Teleinformatyki
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Stanowisko ds. Kontroli
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Sprawdź też nasze:
Pokoje hotelowe


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR