Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Strona główna
Kontakt
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Aktualnosci  
 

NajnowszeNowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Starsze Najstarsze

24.11.2016
Konferencja: Trendy w agrobiznesie - innowacje w rynkach rolnych.

    ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH zaprasza na konferencję do Dolic w dniu 25.11.2016 r., godz. 9:00.
czytaj więcej...
 
27.10.2016
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia....

    Projekty zmieniające zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochrony dla obszarów Natura 2000.
czytaj więcej...
 
21.10.2016
Ważna informacja dla grup producentów rolnych

    Wszystkie podmioty wpisane do rejestru grup producentów rolnych powinny złożyć wnisek o potwierdzenie warunków spełnienia uznania.
czytaj więcej...
 
20.10.2016
Dopłaty do materiału siewnego

    Z dniem 27 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1542).


czytaj więcej...
 
19.10.2016
Płatności bezpośrednie i ONW za 2016 rok

    Kurs euro na dzień 30 września 2016 r., wyniósł 4,3192 zł. Kurs ten jest podstawą do przeliczenia stawek dopłat wyrażonych w euro na złote oraz do naliczania płatności do gruntów rolnych za 2016 r. ARiMR rozpocznie wypłatę płatności obszarowych 1 grudnia 2016 r. Od dnia 17 października ARiMR rozpocznie wypłatę płatności ONW oraz wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Stawki płatności wynoszą:


czytaj więcej...
 
19.10.2016
ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich za 2016 r

    Od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 r. wypłacane są zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Już pierwszego dni ich realizacji ARiMR przekazała na konta bankowe 79,1 tys. rolników 581 mln zł.

Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny.

Zaliczki są wypłacane w wysokości 70 proc. należnych rolnikowi dopłat bezpośrednich. Na ich otrzymanie mogą liczyć wszyscy rolnicy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski o dopłaty bezpośrednie.


czytaj więcej...
 
14.10.2016
Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - PROW 2014-2020

    W związku z planowanym uruchomieniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałąnia 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" realizowanego w ramach działania "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lara 2014-2020 Oddział Terenowy w Szczecinie Agencji Rynku Rolnego serdecznie zaprasza do udziału w seminarium
czytaj więcej...
 
03.10.2016
Pożyczki nieoprocentowane dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw!!!

    Pożyczka dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.
czytaj więcej...
 
30.09.2016
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    Od dnia 17.10.2016 r. do dnia 31.10.2016 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub dzialach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości conajmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni conajmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy
czytaj więcej...
 
29.09.2016
Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)

    Od piątku 30 września br., w Oddziale Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie można złożyć powiadomienie w ramach mechanizmu "Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)"
czytaj więcej...
 

NajnowszeNowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Starsze Najstarsze
 
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl