Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
Aktualnosci  
 


14.06.2019
Warsztaty "Wdrażanie Programu azotanowego"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w Warszawie w ramach podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy realizuje przedsięwzięcie „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”.

W ramach projektu Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na terenie województwa zachodniopomorskiego przeprowadzi warsztaty w celu podnoszenia świadomości i kształtowania właściwych postaw rolników w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, poprzez propagowanie zasad zrównoważonego rolnictwa.

W związku z realizacja tego projektu Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą w Golczewie rozpocznie z dniem 17.06.2019 r. cykl warsztatów dla rolników w Miejskim Ośrodku Kultury w Wolinie, ul. Zamkowa 23 , godz. 10:00

Zgodnie z zawartą umową ZODR w Barzkowicach zaplanował zrealizowanie w roku 2019 9 warsztatów a do końca I kwartału 2020 roku 3 warsztatów.

O pozostałych terminach będziemy Państwa informować na stronie ZODR.


Powrót Drukuj tą stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl