Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


Aktualnosci  
 
13.02.2020
Telemetria w Barzkowicach

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach wzbogacił się o nową inwestycję z dotacji celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mówi Adam Kalinowski dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach— Automatyczny Rozproszony System Telemetryczny czyli automatyczną stację meteorologiczną typu AsterMet. Stacja zlokalizowana jest na gruncie rolnym przy siedzibie Ośrodka w Barzkowicach.

Jest to uniwersalna stacja meteorologiczna przeznaczona do dostarczania informacji o sytuacji pogodowej- zdolna pracować bez zewnętrznego zasilania. Może ona pracować prowadząc pomiary i rejestrując dane we własnej pamięci oraz przekazuje je do centralnego serwera internetowego systemu AsterGate gromadzącego dane. Stacja w Barzkowicach wzbogaciła sieć Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
Stacja wyposażona w 34 czujniki w systemie pomiaru ciągłego mierzy:
- kierunek i prędkość wiatru, - temperaturę powietrza,
temperatury przygruntową, gruntu,
- wilgotność względną powietrza,
- opady atmosferyczne ciekłe i stałe, ( dwa niezależne deszczomierze)
napromieniowanie słoneczne - pyranometr,,
- ciśnienie atmosferyczne.
Stacja ma zasilanie z turbiny wiatrowej i ogniwa fotowoltaicznego oraz system zasilania awaryjnego poprzez akumulator. Autonomiczne zasilanie bez dostarczania zewnętrznej energii min. 2 tygodnie. Pracuje w sieci internetowej. Do połączenia z serwerem internetowym systemu AsterGate służy standardowy modem GSM. Dane uzyskane ze stacji gromadzone są na serwerze internetowym, gdzie mogą być oglądane w postaci zestawień tabelarycznych i wykresów. Można je również eksportować do dalszych analiz przez wyspecjalizowane programy oceniające zagrożenia, np. o wystąpieniu poprzez odpowiednio długo utrzymującą się kombinację temperatury i wilgotności powietrza, warunków sprzyjających kiełkowaniu zarodników grzyba będącego sprawcą zarazy ziemniaczanej.
Precyzyjne dane pogodowe pozwalają podjąć lepsze decyzje co do tego kiedy, lub ile nawadniać (automatyczne systemy nawadniania), dotyczące terminu sadzenia czy nawożenia, doboru optymalnego czasu i miejsca zabiegów ochronnych. Pozwala to na racjonalizację zużycia środków chemicznych i obniżenie kosztów. Te dane pozwolą również poprawić precyzję określania suszy glebowej — ujemnego klimatycznego bilansu wodnego (KBW) prowadzonego przez IUNG, PIB w Puławach.

foto zasób. Radio Szczecin Małgorzata Furga

Powrót Drukuj tę stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl