Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


Aktualnosci  
 
04.06.2020
Ankieta – Zmiany w zachowaniu żywieniowym COVID-19

Ankieta ma na celu ocenę zachowań związanych z konsumpcją i nabywaniem żywności w okresie pandemii wywołanej przez SARS – Co -2. Badanie jest koordynowane przez portugalskie uniwersytety Èvora, Estoril oraz Porto, we współpracy z ośrodkami naukowymi w różnych krajach. W Polsce badaniami kieruje prof. dr hab. Edward Majewski z Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie.

Ankieta jest anonimowa, dobrowolna i poufna. Dane będą wykorzystane wyłącznie do celów badawczych, a elementy identyfikujące uczestników nie będą gromadzone
Ankieta kierowana jest do osób mających więcej niż 18 lat. Składa się z 22 pytań. Prosimy o odpowiedź na każde pytanie.
Szacowany czas na wypełnienie tego kwestionariusz wynosi około 10 min. Wszelkie pytania prosimy kierować na kontakt mailowy: edward_ majewski@sggw.pl

Link do ankiety:

Ankieta


Powrót Drukuj tę stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl