Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


Aktualnosci  
 
01.06.2021
„Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie informuje, iż w terminie od 31 maja 2021 r. do 1 lipca 2020 r. rozpoczął się VII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach uznanych unijnych i krajowych systemów jakości.

Program kierowany jest do producentów rolnych, którzy w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, bądź w pierwszym lub drugim roku poprzedzającym rok złożenia wniosku przystąpili do co najmniej jednego systemu jakości żywności.
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych na okres 5, 4 bądź 3 lat, w zależności od daty przystąpienia do systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci bądź pod numerem telefonu OT KOWR w Szczecinie 91-81-44-290.

Powrót Drukuj tę stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR