Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceAktualnosci  
 
24.09.2021
Wsparcie dla KGW – już tylko kilka dni na złożenie wniosku

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych.

Wnioski o wsparcie można składać na działalność zarejestrowanego KGW. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków kół i wynosi: 5 tys. zł – dla liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli liczba członków mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.
Koło Gospodyń Wiejskich otrzymane fundusze może przeznaczyć na:
• aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
• działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
• rozwój przedsiębiorczości kobiet;
• inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
• upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
• reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
• rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności lokalnej i regionalnej.
Przyznane dofinasowanie musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., natomiast jego rozliczenia (przez złożenie sprawozdania) należy dokonać do 31 stycznia 2022 r.
Wnioski o wsparcie można składać do 30 września we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na udostępnionym na stronie internetowej formularzu.
Dotychczas do Agencji wpłynęło ok. 8,5 tys. wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 45 mln zł.

Powrót Drukuj tę stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR