Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


























Aktualnosci  
 
27.02.2017
NABÓR EKSPERTÓW DO 2 NOWYCH GRUP FOKUSOWYCH.


K.G.


    Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 2 nowych Grup Fokusowych.

Szanowni Państwo,

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 2 nowych Grup Fokusowych:

New forest practices and tools for adaptation and mitigation of climate change
Grazing for Carbon

Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach mogą składać aplikacje do dnia 23 marca br.
Członkami Grup Fokusowych mogą być: rolnicy, leśnicy, doradcy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu.
Celem działania Grupy Fokusowej jest diagnoza oraz opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, określenie potrzeb „praktyki” oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwiązań, które mogą być przedmiotem działania Grup Operacyjnych.
Czas pracy Grupy Fokusowej wynosi około 12 miesięcy, podczas tego okresu członkowie Grupy spotykają się dwukrotnie.

Więcej informacji na temat Grup Focusowych na stronie:
fokus groups

Natomiast więcej informacji o naborze oraz formularz aplikacyjny znajdziecie Państwo na stronie:
fokus groups open

Powrót Drukuj tą stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl