Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceEkologia i ochrona Środowiska      
 „ABC ROLNICTWA” - ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ZAKRESU PODSTAW ROLNICTWA, EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA


t1 t2
Odbiorcy: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych - zwłaszcza klasy I-III (w zależności od zapotrzebowania również starsze).
Termin: maj/czerwiec - główny blok zajęć (możliwość realizacji zajęć również w miesiącu wrześniu, w zależności od zapotrzebowania).
Zajęcia w plenerze: w trakcie tych zajęć dzieci nauczą się rozpoznawać różne gatunki zbóż, a także poznają metody upraw roślin rolniczych. Zapoznają się również z zabiegami pielęgnacyjnymi, które rolnik musi wykonywać w trakcie całego roku, aby otrzymać plon.
W Biosurowcowym Ogrodzie dydaktycznym dzieci dowiedzą się, jakie obowiązują zasady przy uprawie roślin, nauczą się obserwacji żywych organizmów. Zdobędą wiedzę na temat surowców odnawialnych, które mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Pod koniec zajęć posieją lub posadzą rośliny na poletku.
W trakcie wizyty w pobliskim gospodarstwie uczestnicy programu zobaczą zwierzęta oraz dowiedzą się, na czym polega praca gospodarza.
Wyjątkową atrakcją będzie wyjście do oczyszczalni ścieków typu „Ogrody Odnowy”. W tym miejscu uczniowie będą mogli zobaczyć, jak zastosowana tam technologia wpływa na środowisko naturalne oraz jakie zachodzą tam procesy biologiczne.
Zajęcia dydaktyczne: W sali wykładowej dzieci zapoznają się z tematem „Od ziarna do chleba” oraz utrwalą wiedzę, rozwiązując zadania w zeszycie ćwiczeń i omawiając wcześniej przygotowane w tym celu tablice dydaktyczne.
W trakcie tych zajęć szczególną uwagę przywiązywać będziemy do ochrony środowiska. Odbędzie się pogadanka na temat: JAK SAM MOGĘ DBAĆ O ŚRODOWISKO. Podczas dyskusji zostaną poruszone zagadnienia wyrzucania śmieci w niedozwolonych miejscach, problem segregacji odpadów, ochrona wód, oszczędzanie wody, recykling itp.

pikoGALERIA ZDJĘĆ

PROGRAM

Przyjazd grupy uczniów do Barzkowic. Przywitanie dzieci i przejazd do pobliskiego gospodarstwa w Brudzewicach. Prezentacja gospodarstwa. Omówienie następujących zagadnień dotyczących chowu i hodowli krów:
 1. jak należy zachowywać się w stosunku do zwierząt?
 2. co jedzą krowy? (przygotowanie pasz)
 3. jakie są rasy krów (mlecznych i mięsnych)?
 4. jak wygląda hodowla krów/opieka nad zwierzętami?
 5. jak powstaje mleko?
 6. gdzie trafia mleko i na co się przetwarza?
 7. jakie produkty powstają z mleka?
 8. jakie jeszcze zwierzęta można hodować w gospodarstwie?

Powrót grupy uczniów do Barzkowic.
Przerwa.

Zajęcia w sali: Od ziarna do chleba
 1. co to jest rolnictwo
 2. z czym się dzieciom kojarzy rolnictwo?
 3. co rolnik uprawia na polu?
 4. zabiegi pielęgnacyjne na polu w ciągu roku
 5. jakie zboża uprawia się w Polsce?
 6. budowa zbóż i ich różnice między sobą?
 7. przeznaczenie ziarna i innych części roślin uprawnych
 8. jak powstaje chleb? - czyli „od ziarna do chleba”
 9. praca z zeszytem ćwiczeń

Zajęcia terenowe: Biosurowcowy Ogród dydaktyczny i oczyszczalna ścieków Ogrody Odnowy
 1. zapoznanie się z kolekcją roślin, które jako biosurowce mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, zastępując powszechnie stosowane substancje chemiczne oraz surowce kopalniane.
 2. przygotowanie poletka i posianie nasion roślin przez uczestników zajęć.
  Zajęcia w sali: Ekologia
 3. relacje człowiek-środowisko (praca w gospodarstwie i na roli a otaczające środowisko)
 4. dyskusja na temat: jak sam mogę wpływać na ochronę środowiska? Omówienie prawidłowej segregacji odpadów.Powrót


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie- prezentacja
NATURA 2000
Ciekawe Strony
OBIEKTY DYDAKTYCZNE

BIOSUROWCOWY OGRÓD DYDAKTYCZNY

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "OGRODY ODNOWY"

PROPOZYCJE PROGRAMOWE

"ABC ROLNICTWA" ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ZAKRESU PODSTAW ROLNICTWA, EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

"ZASOBY PRZYRODY"

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

WSPÓŁPRACA

Ekologiczne Gospodarstwo Edukacyjne Juchowo Farm
Gospodarstwo Ekologiczne „Dobrodziej”
Demonstracyjne Gospodarstwo Ekologiczne „Frykas”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Chlebowy Dom”
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Gospodarstwo agroturystyczne „7 ogrodów”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Dworek Tradycja”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielona Farma”
Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Koło Wroty”
Gospodarstwo Pszczelarskie „Miodowy Raj”
Gospodarstwo Edukacyjne „W Labiryntach”
Gospodarstwo Pasieczne „Kószka I” w Kluczewie
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu
Obiekty Edukacyjne: Nadleśnictwo Dobrzany
Nadleśnictwo Choszczno
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR