Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceEkologia i ochrona Środowiska      
 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "OGRODY ODNOWY"


     Zastosowany system ORGANICA – „Living Machines” („Ogrody Odnowy”) to lokalny system oczyszczania ścieków, który łączy najnowsze osiągnięcia inżynierii ekologicznej z tradycyjną technologią oczyszczania ścieków. W oczyszczalni ścieków położonej na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zastosowana jest to technologia „ekologicznie czysta”, w której nie wykorzystuje się metod chemicznych, lecz jedynie procesy biologiczne. W „Ogrodach Odnowy” ścieki oczyszczane są wyłącznie przez organizmy dobrze rozwijające się w środowisku ścieków, które dzięki zdolności przyswajania zanieczyszczeń posiadają zdolności oczyszczające.
     Komory biologicznego oczyszczania całkowicie pokrywa roślinność o dobrze rozwiniętych systemach korzeniowych. Duża powierzchnia korzeni stwarza dobre warunki dla rozwoju bakterii i całego wachlarza różnych organizmów. Roślinami, które można zastosować do tego celu są na przykład:
 1. trzcina pospolita
 2. pałka wodna
 3. kosaciec żółty
 4. sit
 5. tatarak zwyczajny
 6. manna mielec
 7. cibora papirusowa
 8. paciorecznik
 9. knieć błotna
 10. oczeret
 11. wierzby krzewiaste
 12. turzyce
     W oczyszczalni stosuje się również filtry biologiczne, likwidujące nieprzyjemny zapach. Mikroorganizmy znajdujące się w filtrach biologicznych rozkładają, a tym samym neutralizują związki chemiczne odpowiedzialne za wytwarzanie odorów.
     Dzięki umieszczeniu całej instalacji w szklarni zapewniającej stałą temperaturę otoczenia utrzymywany jest, niezależnie od pory roku, stały efekt oczyszczania. Dzięki temu rośliny i pozostałe organizmy pozostają przez cały rok aktywne.
     Istotnym zagadnieniem związanym z powstaniem oczyszczalni "Ogrody Odnowy" jest pomoc w nauczaniu ochrony środowiska i ekologii. Przyczynia się to do kreowania wśród lokalnej społeczności świadomości ekologicznej. Uczniowie i studenci mogą "na żywo" obserwować różnorodność biologiczną oraz dynamiczne procesy zachodzące w ekosystemach.
     Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny oraz oczyszczalnia "Ogrody Odnowy" z elektrownią wiatrową stanowią bardzo istotny element edukacji, tym cenniejszy, że praktyczny. W oparciu o te obiekty zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli instytucji, szkoły do zapoznania się z proponowanym przez nas blokiem dydaktycznym w zakresie ochrony i promocji nowoczesnych systemów oczyszczania wód oraz promocji upraw energetycznych.

t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1Powrót


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie- prezentacja
NATURA 2000
Ciekawe Strony
OBIEKTY DYDAKTYCZNE

BIOSUROWCOWY OGRÓD DYDAKTYCZNY

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "OGRODY ODNOWY"

PROPOZYCJE PROGRAMOWE

"ABC ROLNICTWA" ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ZAKRESU PODSTAW ROLNICTWA, EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

"ZASOBY PRZYRODY"

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

WSPÓŁPRACA

Ekologiczne Gospodarstwo Edukacyjne Juchowo Farm
Gospodarstwo Ekologiczne „Dobrodziej”
Demonstracyjne Gospodarstwo Ekologiczne „Frykas”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Chlebowy Dom”
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Gospodarstwo agroturystyczne „7 ogrodów”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Dworek Tradycja”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielona Farma”
Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Koło Wroty”
Gospodarstwo Pszczelarskie „Miodowy Raj”
Gospodarstwo Edukacyjne „W Labiryntach”
Gospodarstwo Pasieczne „Kószka I” w Kluczewie
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu
Obiekty Edukacyjne: Nadleśnictwo Dobrzany
Nadleśnictwo Choszczno
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR