Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceEkologia i ochrona Środowiska      
 
efr

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ Propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez ZODR Barzkowice poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Barzkowicach.”

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych Ośrodka poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 149 845,35 zł.

Projekt jest powiązany z innymi projektami zrealizowanymi do tej pory przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Do projektów komplementarnych należą:

  1. Termomodernizacja budynku szkoleniowego w Barzkowicach.
  2. Termomodernizacja Sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
  3. Elektrownia wiatrowa o mocy 150 kW w Barzkowicach

Powyższe projekty wzajemnie się uzupełniają. Ich celem było ograniczenie zużycia energii przez ZODR w Barzkowicach.

Projekt odpowiada łącznie na 3 grupy potrzeb:

- ekologiczne (zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii odnawialnymi, a zatem zmniejszenie oddziaływania działalności ZODR na środowisko naturalne)

- edukacyjne (wynikające ze specyfiki pracy ZODR, szerzenie dobrych praktyk wśród mieszkańców terenów wiejskich/rolników, związanych z ochrona środowiska i ekologią)

- ekonomiczne (obniżenie kosztów prowadzenia działalności ZODR możliwy dzięki uwolnionym środkom pieniężnym).

Celem strategicznym realizacji projektu jest działalność Ośrodka zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju oraz dalszy rozwój działalności Ośrodka, zwłaszcza w kwestiach doradztwa dotyczącego wykorzystania OZE.

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej odbyła się w IV kwartale 2018 r.

Podłączenie jej do sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z o. o. nastąpiło 02 lutego 2019 r.

Parametry techniczne mikroinstalacji fotowoltaicznej Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

  • Moc mikroinstalacji fotowoltaicznej: 38,4 kWp
  • Moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne PV o mocy 300 Wp
  • Powierzchnia generatora fotowoltaicznego: 210,36 m2
  • Liczba modułów fotowoltaicznych: 128 szt.
  • Liczba inwerterów: 4 szt.

Panele monokrystaliczne charakteryzują się wysokimi parametrami, najwyższą sprawnością oraz najmniejszym spadkiem mocy w czasie. Składają się z modułów fotowoltaicznych złożonych z pojedynczych kryształów krzemu. Moduły są połączone w odpowiednio dobrane łańcuchy tworząc razem generator słoneczny. Zamontowane 4 inwertery służą do przetwarzania wytworzonego przez moduły fotowoltaiczne napięcia stałego na napięcie przemienne i doprowadzenia go do zasilania sieci elektrycznej. Proces zasilania rozpoczyna się, gdy dostępne jest dostateczne promieniowanie, a na inwerterze panuje określone napięcie minimalne. Jeżeli podczas zapadającego zmroku nastąpi spadek napięcia poniżej wartości minimalnej, tryb zasilania kończy się, a inwerter wyłącza. Moduły zostały zamocowane za pomocą systemu montażowego gruntowego.

Farma fotowoltaiczna jest bezobsługowa i wymaga jedynie okresowej kontroli, bieżących przeglądów oraz konserwacji.
Posiada opcję zdalnego podglądu pracy 4 inwerterów wskazujących ilość wyprodukowanej energii elektrycznej w poszczególnych opcjach:
- raport dzienny
- raport miesięczny
- raport roczny
- raport całkowity
Poniżej zdjęcia ze zdalnego podglądu pracy instalacji fotowoltaicznej.

Planowane wskaźniki rezultatów

  • Produkcja energii elektrycznej 35 390 kWhe/rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 28,74 tony równoważnika CO2

Produkcja łączna energii elektrycznej w okresie 02 luty 2019 r. – 02 luty 2020 r. wyniosła na poziomie 34 772 kWhe (98,3 procent planu).

Zużycie wyprodukowanej energii elektrycznej w okresie 02 luty 2019 r. – 02 luty 2020 r przez ZODR w Barzkowicach wyniosło na poziomie 27 272 kWh.

Nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej niewykorzystanej przez ZODR w Barzkowicach jest sprzedawany na podstawie zawartej umowy do ENEA S.A z siedzibą w Poznaniu.t1 t2 t3 t3 t3 t3 t3
   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie- prezentacja
NATURA 2000
Ciekawe Strony
OBIEKTY DYDAKTYCZNE

BIOSUROWCOWY OGRÓD DYDAKTYCZNY

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "OGRODY ODNOWY"

PROPOZYCJE PROGRAMOWE

"ABC ROLNICTWA" ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ZAKRESU PODSTAW ROLNICTWA, EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

"ZASOBY PRZYRODY"

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

WSPÓŁPRACA

Ekologiczne Gospodarstwo Edukacyjne Juchowo Farm
Gospodarstwo Ekologiczne „Dobrodziej”
Demonstracyjne Gospodarstwo Ekologiczne „Frykas”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Chlebowy Dom”
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Gospodarstwo agroturystyczne „7 ogrodów”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Dworek Tradycja”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielona Farma”
Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Koło Wroty”
Gospodarstwo Pszczelarskie „Miodowy Raj”
Gospodarstwo Edukacyjne „W Labiryntach”
Gospodarstwo Pasieczne „Kószka I” w Kluczewie
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu
Obiekty Edukacyjne: Nadleśnictwo Dobrzany
Nadleśnictwo Choszczno
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR