Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceProgram szkoleń      
 
Seminarium "Innowacje w rolnictwie i innowacyjna przedsiębiorczość w gospodarstwie rolnym- małe przetwórstwo"

o1 o1


     W dniach 26 - 27 listopada 2015 r. w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizowane zostało seminarium pt. ,,Innowacje w rolnictwie i innowacyjna przedsiębiorczość w gospodarstwie rolnym - małe przetwórstwo", które zrealizowane zostało w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020, Planu operacyjnego 2014-2015 - działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.
     W dwudniowym seminarium udział wzięło ponad pięćdziesiąt osób -mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców, rolników oraz doradców ZODR w Barzkowicach.
     W ciągu dwudniowegoseminarium uczestnicy wysłuchali prelekcji, które poprowadzili wykładowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - dr Arkadiusz Makowski oraz dr Rafał Mazur. Wykłady obejmowały wiedzę z zakresu transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, wiedzę z zakresu europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji orazroli doradców w działaniach na rzecz innowacji. Poruszona została również tematyka organizacji działalności przedsiębiorstwa i innowacyjności marketingowej.
O przetwórstwie płodów rolnych z własnego gospodarstwa, otwarciu na nowe rynki opowiadał Pan Ryszard Jaszczowski - lokalny przetwórca, który zaprezentował również swoje produkty i przygotował ich degustację.
     Udział w seminarium pozwolił uczestnikom seminariumna zapoznanie się z zagadnieniem innowacji w rolnictwie oraz możliwościami zastosowania przedstawianych rozwiązań. Realizacja powyższej operacji miała wymiar edukacyjny.

o1 o1
   

Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Kursy e-learningowe
www.cdr.gov.pl


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR